За весь час існування в ЛНАУ підготовлено понад 60 тисяч фахівців, серед яких відомі вчені, організатори і технологи сільськогосподарського виробництва, державні діячі, багато з яких відзначені урядовими нагородами. Луганський національний аграрний університет є володарем Почесної грамоти Президії Верховної Ради України, нагороджений дипломом «Золота Фортуна» та міжнародним дипломом «Європейська якість». ЛНАУ є неодноразовим лауреатом рейтингу «Лідер агропромислового комплексу». Університет активно бере участь у міжнародних, національних і регіональних виставках. Досягнення ЛНАУ підтверджені високими нагородами:
- Почесним званням «Лідер сучасної освіти»; золотими, срібними та бронзовими медалями міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні» 2008-2011 рр.;
- Золотими, срібними та бронзовими медалями міжнародних виставок «Агро» в 2002-2011 рр.;
- Кришталевої Стелою і Гран-прі міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади - 2010»;
- Золотими медалями в номінації «Інноватика в освіті України», дипломом за активну участь в освітній інноваційної діяльності;
- Почесною нагородою за високі показники в напрямку «Міжнародна діяльність» в рейтинговому виставковому конкурсі Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади - 2011».
ЛНАУ розвивається як великий університетський центр, який об'єднує науково-дослідні інститути, технікуми Луганській та Донецькій області, Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК і УНПАК ЛНАУ «Колос».
Загальна кількість студентів - понад 20 тисяч.
ЛНАУ здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за такими напрямами: агрономія; лісове і садово-паркове господарство; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; ветеринарна медицина; процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва (механізація); будівництво (промислове та цивільне; автомобільні дороги та аеродроми); геодезія, картографія та землевпорядкування; харчові технології та інженерія (переробка м'яса; переробка молока); облік і аудит; менеджмент; економіка підприємства; економічна кібернетика; фінанси і кредит; маркетинг.
На 53 кафедрах свої знання, досвід передають 85 докторів наук і професорів, 298 кандидатів наук і доцентів, 28 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій України.
Центр післядипломної освіти пропонує одержати другу вищу освіту.
Сучасна діяльність вчених університету спрямована на вирішення фундаментальних і прикладних проблем в областях землеробства, рослинництва, овочівництва та садівництва, біології тварин і рослин, тваринництва, ветеринарної медицини, механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва, технології ремонту машин, сільськогосподарського будівництва, технології будівельних матеріалів, економіки сільського господарства, екології навколишнього середовища та одержання екологічно чистої продукції. Успішно функціонують наукові школи економічної теорії і маркетингу, економіки та статистики, управління економікою, землеробства, генетики та біології рослин, біології тварин, хірургії тварин, відтворення сільськогосподарських тварин, механізації виробничих процесів у тваринництві. У ЛНАУ видається збірник наукових робіт, 5 серій якого входять в список спеціальних видань, затверджених ВАК України. В університеті зареєстровано 22 навчально-наукових та 5 науково-виробничих лабораторій, при яких діють І6 студентських наукових товариств. Тут створюється наукова продукція університету, а також саме тут, через аспірантуру і докторантуру готуються наукові кадри з 17 спеціальностей. Основною виробничою базою наукових досліджень університету є навчально-науково-виробничий аграрний комплекс ЛНАУ «Колос», який І має орної землею площею 3 тис. га.
Департамент ринку праці забезпечує організацію працевлаштування випускників.
Луганський національний аграрний університет має розвинену мережу міжнародних зв'язків. Сьогодні в ЛНАУ навчається молодь із 26 країн світу. Студенти проходять практику в США, Англії, Німеччини, Данії, Ірландії, Швеції та ін Важливо, що практика проходить на високому рівні і студенти мають можливість переймати передовий досвід в сільськогосподарській галузі не тільки в; Європі, але і по всьому світу.


В університеті велика увага приділяється духовному розвитку студентів, естетичному вихованню, підвищенню культурного рівня. Шість творчих колективів ЛНАУ мають високе звання «народний»: народний ансамбль танцю «Соняшник», народний вокальний ансамбль «Золоті зерна», народний ансамбль сучасного бального танцю «Вдохновение», народний ансамбль сучасного естрадного танцю «Парадиз», народний студентський театр, народний хор студентів. Для організації змістовного дозвілля студентів та реалізації їх творчих здібностей в університеті функціонують 29 відділень факультету суспільних професій і 15 спортивних секцій.


У ЛНАУ культивується здоровий спосіб життя. Студенти-спортсмени приймають участь у змаганнях різного рангу від чемпіонатів Україні до Олімпійських ігор. Сьогодні університет - один з лідерів з 11 видів спорту серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України.
Луганський національний аграрний університет інтегрує в загальноєвропейський освітній простір, модернізує освіту згідно Болонського процесу, зберігаючи найкращі традиції, які сформувалися за всю історію університету. Завдяки цьому вдалося вдосконалити рівень і якість освіти, які відповідають найсучаснішим вимогам.