ШАНОВНІ КОЛЕГИ, НАШІ ВИПУСКНИКИ, ВИКЛАДАЧІ,

СПІВРОБІТНИКИ Й СТУДЕНТИ!

У 2011 році ми відзначаємо 90_річницю Луганського аграрного вищого навчального закладу та його 185_річчя як освітнього аграрного закладу. Історичне коріння ЛНАУ сягає углиб ХІХ сторіччя, із відкриття в 1826 році Луганської зразкової казенної сільськогосподарської ферми — першого науково_методичного й аграрного центру в Донбаському регіоні, що відповідав європейським нововведенням ХІХ сторіччя й поклав початок системній роботі в краї з пропаганди передових методів сільськогосподарського виробництва й опанування навичок роботи на землі.

Значення, роль і місце ЛНАУ в освітньому й сільськогосподарському комплексі як Донбасу, так і всієї України було, є й буде надзвичайно великим, тому що землеробство є найважливішою сферою діяльності людини, яка гармонізує земні й

космічні ритми буття, вимагає від кожного, хто займається ним, не тільки знання, а й інтуїції, терпіння, любові й розуміння матері_Землі, дбайливого до неї ставлення, щоб вона, колиска й основа буття людини, викохана й виплекана її руками, переходила від одного покоління до іншого з тисячоліття в тисячоліття. На це була, є й буде спрямована діяльність викладачів, співробітників та головних дійових осіб навчального процесу — студентів ЛНАУ, які приймають естафету знань та передають її далі з покоління в покоління.

Луганський національний аграрний університет має солідний вік. За цей час він перетворився на іменитий, багатопрофільний навчальний заклад найвищого — IV рівня акредитації з підготовки фахівців: агрономів, економістів, інженерів_механіків, зооінженерів, будівельників, ветеринарних лікарів, інженерів_технологів зі зберігання м'яса й м'ясопродуктів, інженерів_технологів зі зберігання, консервування й переробки молока й молокопродуктів. На сімох факультетах навчаються понад 20 тисяч студентів.

Підготовка спеціалістів ведеться за освітньо_кваліфікаційними рівнями — бакалавр, спеціаліст, магістр. За бажанням студенти можуть продовжити навчання й на факультеті післядипломної освіти й отримати, таким чином, другу професію, удосконалити свої знання.

Наші викладачі й співробітники — це гордість університету. Передаючи свої знання й досвід студентам, вони вкладають у кожного з них частку своєї душі, прищеплюють їм таке відношення до знань, яке йде із глибини античного світогляду: "Учися так, начебто ти живеш вічно!" - що передбачає безперервне вдосконалювання знань протягом усього

життя.

ЛНАУ — це внз, де на 53 кафедрах свої знання, досвід, передають студентській молоді 85 докторів, професорів, 298 кандидатів наук, доцентів, 28 членів_кореспондентів, академіків галузевих академій України. Серед них: професори В.

І. Богачов, В. С. Кочетков, Г. Д. Каци, І. Д. Соколов, О. С. Файвусович, М. В. Брагінець, А. І. Торба та інші.

Луганський національний аграрний університет постійно інтегрує в міжнародну систему освіти й науки. Сьогодні в ЛНАУ навчається молодь із тринадцяти країн світу. Наші студенти проходять практику в Англії, Данії, Швеції, Німеччині, США. До Америки ми посилаємо тепер не тільки студентів і бакалаврів, а й спеціалістів та магістрів.

Нам дуже важливо, що практика проходить на високому рівні, що студенти мають змогу переймати передовий досвід у сільськогосподарській галузі не тільки в Європі, а й по всьому світу.

Поряд із навчанням, найважливішим завданням колективу ЛНАУ є формування багатогранної особистості молодої людини, її самореалізація, розкриття її творчого потенціалу. Наші студентські самодіяльні творчі колективи, у яких беруть

участь тисячі студентів ЛНАУ, отримали заслужене визнання не тільки в Донбаському регіоні, в Україні, а й у багатьох країнах Європи. Спортивні досягнення університету дозволяють йому бути не тільки в авангарді регіонального студентського спортивного руху, а й заявити про себе як про важливу складову всеукраїнського і європейського спорту.

Сьогоденний ЛНАУ спрямований у прийдешнє — відкрито нові спеціальності: економічна кібернетика, економіка підприємств, маркетинг, фінанси, екологія й охорона навколишнього середовища, лісове господарство, змінюється матеріальна база університету, успішно працюють спеціалізовані Ради із захисту кандидатських і докторских дисертацій, функціонують численні наукові школи, засновані вченими університету, студенти стають призерами й переможцями всеукраїнських і міжнародних Олімпіад у різних сферах знань.

Майбутнє нашого навчального закладу — це наші прекрасні студенти, які відмінно вчаться, виявляють суспільну активність, пам'ятають, зберігають і розвивають кращі традиції та досягнення університету, люблять та прикрашають його.

Шановні друзі! Від усієї душі дякую Вам за все, що Ви зробили й робите для нашого університету, за вашу самовідданість, патріотизм. Пам'ятайте щоденно, що видатні особистості формуються не за допомогою гарних слів, а безустанною власною працею. Наука ж не є закінченою книгою, і кожний, хто самовіддано нею займається, вписує свої особисті сторінки на її неозорі скрижалі. Упевнена, що в прийдешньому наші досягнення стануть ще більш значними, перспективи розвитку блискучими та захоплюючими, будемо ж пліч_о_плічй далі будувати наш світлий, прекрасний дім —ЛНАУ, на благо Луганщини, Донецького краю, нашої квітучої, як весняний сад, України.

Усім Вам доброго здоров'я, здійснення всіх Ваших починань і задумів, щастя, благополуччя й благоденства вашим родинам, нових здійснень на благо нашого рідного університету, Луганщини, Донбасу й України.

Ректор ЛНАУ, професор В. Г. Ткаченко