ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

Історія
Історія центру післядипломної освіти починається зі створення факультету підвищення кваліфікації у 1965 році при Луганському сільськогосподарському інституті після перетворення інституту в державний аграрний університет. 26 лютого 2002 Указом Президента України № 178/2002 р. вищому навчальному закладу присвоєно статус національного аграрного університету, а факультету підвищення кваліфікації - центру післядипломної освіти.

Діяльність центру

Центр післядипломної освіти є структурним підрозділом університету, яке надає можливість задоволенню громадян у постійному підвищенні професійного рівня шляхом поглиблення, розширення і оновлення професійних знань.
У центрі проводиться перепідготовка кадрів з отриманням другої вищої освіти за базовими спеціальностями на основі раннє отриманого вищої освіти, перепідготовки по лінії центру зайнятості, надання послуг з підвищення кваліфікації керівним кадрам і фахівцям АПК.

Центр післядипломної освіти використовує навчально-матеріальну базу вищого навчального закладу, яка включає 6 навчальних корпусів, навчально-виробничу майстерню, лабораторії обчислювальної техніки, 15 класів ЕОМ, редакційно-видавничий центр. Слухачі мають можливість отримати глибокі знання про досягнення використання науково-технічного прогресу не тільки на лекціях, але й на виїзних заняттях у філіях кафедр на виробництві.

Навчання
Організація навчального процесу в центрі післядипломної освіти проводиться відповідно до Закону України "Про вищу освіту", а також ліцензій Міністерства освіти і науки України та узгодження з науково-методичної центром аграрної освіти Міністерства аграрної політики України. Вони надають право центру післядипломної освіти на ведення навчальної діяльності, пов'язаної з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог з перепідготовки фахівців і підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів.

Організатори і технологи виробництва сільськогосподарської продукції одержують у центрі післядипломної освіти знання раціонального ведення виробництва в умовах ринку, виходячи з об'єктивних законів ринкової економіки і отриманого досвіду ефективного агробізнесу в усіх його сферах.

У навчальному процесі беруть участь провідні вчені університету, Луганського інституту агропромислового комплексу, висококваліфіковані фахівці Луганського обласного управління сільського господарства і продовольства, кращі підприємці та бізнесмени.

У числі викладачів - 5 академіків, членів-кореспондентів академії економічних наук і УААН, 13 професорів, докторів наук, 70 доцентів, кандидатів наук. У їх числі академіки та члени-кореспонденти, професори, доктори наук: Ткаченко В.Г., Соколов І.Д., Богачов В.І., Гончаров В.М., Лукянец А.М., Кочетков А . В., Драніщев М.І., Каци Г.Д., Фірсов Е.А., Торба А.І.
Перед слухачами виступають керівники облдержадміністрації, податкової адміністрації, товарної біржі, банків, які обслуговують підприємства і організації, правових органів.

Слухачі мають можливість не тільки на лекціях отримати глибокі знання про досягнення науково-технічного прогресу, але й на виїзних заняттях у філіях кафедр на виробництві.

Вся навчальна, науково-методична та організаційна робота в центрі післядипломної освіти університету спрямована на забезпечення положень державної політики в сфері аграрної освіти, яке стосується забезпечення потреб у підвищенні кваліфікації кадрів АПК та підготовки в умовах ринкової економіки науково-методичного забезпечення та методів навчання, узагальнення і поширення вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду у сфері післядипломної освіти.

Центр післядипломної освіти ЛНАУ, оголошує набір слухачів на перепідготовку (отримання другої вищої освіти) за наступними спеціальностями:

1. Облік і аудит


термін навчання - 2 роки

2. Менеджмент організацій

термін навчання - 2 роки

3.Механізація сільського господарства

термін навчання-2 роки.

4. Землевпорядкування та кадастр

термін навчання - 2 роки

5. Агрономія

термін навчання - 2 роки

6. Промислове та цивільне будівництво

термін навчання - 2 роки

7. Технологія переробки м'яса і м'ясних продуктів

термін навчання-2 роки.

8. Технологія переробки молока і молочних продуктів

термін навчання - 2 роки.

Після закінчення навчання видається диплом спеціаліста державного зразка.

За довідками звертатися в кабінет Г - 205 з 8.00. - 16.30. щодня і за тел. 96-77-83.

Прийом документів з 01 червня по 01 серпня 2011 року.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду