Наукові видання

Луганський національний аграрний університет готує до видання "Вісник Луганського національного аграрного університету". Вісник включено до переліку 4 наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт (постанова президії ВАК України від 9 лютого 2000р. До 2-02/2).

Збірник наукових праць

Перегляд ресурсу