Наукова робота


Науково-дослідна робота є невід'ємною складовою частиною діяльності Луганського Національного аграрного університету за усі часи його існування. На цьому знаменному шляху виникали наукові школи, очолювані відомими вченими свого часу. Серед них професори: М. П. Лубовський - розробив систему обробки ґрунтів Донбасу, Л. А. Христєва - розробила технологію отримання і використання органічних добрив із відходів вугільного виробництва, П. М. Білецький - розробив метод високостеблистих ущільнювачів в овочівництві, автор технологій вирощування овочів в теплицях і парниках, А. Д. Поліщук - розробив методику створення у Донбасі садів на карликових підвоях, В. Г. Скороход - відомий садовод і селекціонер, М. Г. Ротмістров - розробив систему обробки степових ґрунтів, М. С. Уткін - відомий фітопатолог, М. М. Холоділін - розробив цілий ряд технологій по емалюванню металів, а також багато інших вчених.

До сучасної наукової скарбниці університету входять досягнення наукових шкіл професорів Ткаченко Валентини Григорівни, ректора університету, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, Академіка Академії Гуманітарних Наук Росії - по розробці і вдосконаленню економічних механізмів функціонування АПК України, Савченко Миколи Оникійовича, відомого вченого-селекціонера, заслуженого діяча науки України, доктора сільськогосподарських наук, професора - по селекційно-генетичним дослідженням сільськогосподарських культур, Каци Георгія Дмитровича, вченого в області адаптаціоморфозу тварин, завідуючого кафедрою біології тварин, доктора біологічних наук, професора - по адаптації тварин при змінних факторах середовища, Мороза Івана Герасимовича, доктора біологічних наук, професора - по підвищенню продуктивності сільськогосподарських тварин шляхом використання екологічно чистих методів профілактики і лікування акушерсько-гінекологічних захворювань, Петрова Юрія Миколайовича, заслуженого діяча науки і техніки СРСР, доктора технічних наук, професора - по вивченню електрохіміко-механічної взаємодії поверхонь, що труться, Вальянова Дмитра Герасимовича, першого декана факультету механізації, кандидата технічних наук, доцента - по енергозберігаючим дозуючим і подрібнюючим системам і машинам.

Сучасна діяльність науковців університету спрямована на вирішення фундаментальних та прикладних проблем у галузях землеробства, рослинництва, овочівництва і садівництва, механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, сільського будівництва, економіки сільського господарства.

Невід'ємним елементом наукової діяльності університету є тісна співпраця з науковими установами Української академії аграрних наук, навчальними закладами і дослідними станціями, науковими центрами, науково-виробничими об'єднаннями та сільськогосподарськими підприємствами, і в першу чергу - із Східних регіонів України.

Пріоритетність наукових досліджень університету за останні 5 років підтверджена 87 патентами на винаходи. Опубліковано 36 монографій, 28 підручників, 32 навчальних посібників і довідників, 1835 статей у признаних збірниках та журналах. В університеті видається свій Збірник наукових праць ЛНАУ за 6 спеціальностями, які входять до переліку фахових видань, визначених ВАК України.

Луганський Національний аграрний університет є зручною базою для проведення вітчизняних та міжнародних конференцій, з'їздів, конгресів, семінарів, виставок, зборів та нарад. За останні роки серед них значущими стали: Міжнародна науково-практична конференція "Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому комплексі України", Міжнародна науково-технічна конференції "Досягнення та перспективи сучасної селекції на забезпечення стабільного виробництва рослинного білка", Міжнародна науково-практична конференція "Ландшафтно-екологічні основи використання земель сільськогосподарського призначення в умовах реформування земельних відносин", міжнародна науково-практична конференція "Глобальні и національні проблеми в аграрній економіці України".

В університеті функціонують науково-виробничі підрозділи. Найважливіші з них:

Сільськогосподарська дослідна станція - розвиває первинне насінництво створених селекціонерами університету зернобобових культур (гороху та сочевиці), соняшника, кукурудзи, озимої пшениці та ячменя.

Лабораторія селекції - має міцну основу для селекції неосипаючих, стійких до вилягання, високоврожайних сортів гороху та сочевиці. Зібрана колекція сортозразків перевищує 1500 унікальних екземплярів, що складає цінний генетичний фонд для подальшого виведення нових сортів основних зернобобових культур і створює реальну можливість розширення посівних площ під цими культурами на Південному Сході України.

Лабораторія технології ремонту та прискореної обкатки автотракторних двигунів - постійно відпрацьовує технологічні прийоми по відновленню та ремонту мобільної сільськогосподарської техніки, її агрегатів. Лабораторією накопичено великий досвід з ремонту автотракторних турбокомпресорів різних модифікацій, розроблено технологію та налагоджено високоякісний їх ремонт. Продукція лабораторії надійна і користується великим попитом у сільських механізаторів.

В університеті активно працює студентське наукове товариство. Починаючим науковцям створено умови для дослідницької роботи. Вони беруть участь у семінарах і конкурсах, виступають з доповідями на конференціях, публікують свої наукові праці у наукових виданнях.

Пропонуємо науковцям та освітянам різних країн наукове співробітництво за напрямками:

· відтворення родючості грунтів;

· селекція рослин;

· нетрадиційні технології вирощування соняшнику;

· виробництво кунжута;

· агробіогеоценози країн;

· плодівництво та садівництво малопоширених плодових та декоративних рослин;

· біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин;

· гістологія шкіри та волосся тварин;

· ветеринарна медицина птахівництва;

· комп'ютерне моделювання та створення ґрунтообробної техніки;

· макроприпрацювання механічних сполучень;

· сепарація насіння;

· зушка зерна;

· створення зернозбиральної техніки;

· управління фізичною підготовкою студентів.

Форми співробітництва, в залежності від стану вирішуваних проблем, готовності та завдань, що стоять перед установами, а також побажань сторін, в кожному випадку можуть бути своїми. Як правило, це взаємовигідні обміни інформацією про установи, створену ними інноваційну продукцію, напрямки та виконувані розробки, сумісні пошуки засобів доцільного впровадження інноваційної продукції у виробництво, організація обміну науковими делегаціями, сумісне виконання наукових проектів у форматі міждержавних програм, експертні висновки та багато інших заходів.
На першому етапі головною метою співробітництва є відпрацювання технологій співробітництва, а у подальшому - розвиток інноваційних стосунків, у тому числі на комерційній основі.

Аспірантура

Аспірантура в університеті працює за 16 спеціальностями: ботаніка, генетика, рослинництво, селекція рослин, агрохімія, годування тварин і технологія кормів, розведення та селекція тварин, технологія виробництва продукції тваринництва, машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, автоматизація процесів управління, будівельні матеріали та вироби , економіка та управління підприємствами, ветеринарне акушерство, ветеринарна хірургія,
ветеринарна мікробіолгія і вірусологія, історія філософії. За ці роки підготовлено 102 кандидатів наук за різними спеціальностями, з них 70 працевлаштовані в університеті на викладацьких посадах.

При аспірантурі працюють дві спеціалізовані ради по захисту кандидатських дисертацій: на факультеті механізації сільського господарства і на економічному факультеті.

Наукове керівництво і підготовку аспірантів здійснюють 25 докторів наук, професорів та 11 кандидатів наук.

Щорічно ведуться заняття з підготовки та складання кандидатських іспитів з філософії та іноземних мов.

У 2009 році на денній і заочній формах навчаються 98 аспірантів.

ДОКТОРАНТУРА
В університеті з 2007 року відкрита докторантура за фахом
«Розведення та селекція тварин», з 2009 - за спеціальностями «Ветеринарна хірур-
гія »та« Економіка і управління підприємствами ».


Чекаємо від Вас зустрічних пропозицій!

Наша адреса:

91008, Україна, м. Луганськ, ЛНАУ

Телефон: (0642) 57-72-63.

Факс: (0642) 95-21-13.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду