Кафедра біології тваринництва

З історії створення кафедри

У 1970 році на базі кафедри загального тваринництва (завідувач кафедрою Вовк Н.К.) був організований зооінженерний факультет. Створено три кафедри: анатомії і основ ветеринарії (зав. кафедрою Омельчак М.П., професор Мороз І.Г., загальної зоотехнії  (зав. кафедрою доцент Бондарєв В.І.  і   приватної  зоотехнії (зав. кафедрою доцент Змійов В.В).  З 1978-1988 рр. кафедру анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин  очолювала доцент Іваненко В.Г.

Сучасний стан


Сьогодні завідувач кафедри Каци Георгій Дмитрович доктор біологічних наук, професор нагороджений Відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани», Грамотою Верховної Ради України він очолює кафедру з 1988 р.

Сьогодні на кафедрі працюють 1 професор, 5 доцентів, 1 асистент,1 аспірант, 2 лаборанти.


Методична робота кафедри

Для покращення методичного забезпечування, вивчення дисциплін на кафедрі студентами денної та заочної форми навчання, щорічно розробляється і видається 8-10 методичних розробок з дисциплін кафедри.

Наукова робота кафедри

Напрямки наукових досліджень визначилися творчим інтересом співробітників і необхідністю взяти участь в теоретичних розробках і рекомендаціях виробничого значення. Знання закономірностей адаптаціоморфозу сільськогосподарських і диких тварин дозволяє передбачати біологічні зрушення в системах організму, зберегти життєздатність і репродукцію виду. Вчених кафедри також цікавлять питання еволюційної теорії в плані уточнення систематичних таксонів і обґрунтування підбору пар гібридізантів.

Результати цих досліджень одержали визнання  в наукових колах  не тільки України і Росії, але і Європи та  Америки. Формування молочної і м'ясної продуктивності,  спадкоємство господарсько-корисних якостей і конституціональних особливостей великої рогатої худоби, оцінка продуктивності в ранньому віці, акліматизаційні  здатності  тварин в онтогенезі, біологічна оцінка життєздатності великої рогатої худоби, овець, свиней, коней - ось неповний перелік задач, які, вирішуються  вченими кафедри для зоотехнічної науки і підвищення продукції тваринництва.


За ініціативою ректора В.Г. Ткаченко  була організована  лабораторія екстракорпорального запліднення і культивування ембріонів in vitro, яка додала новий напрям в дослідженнях  кафедри (завідувач   Жернокльов Г.В.).Творчі зв'язки кафедри широкі і плідні,  це -  аграрні університети міст Харкова, Києва, Сум, Херсона, Одеси, Вінниці, Черкас, Сімферополя; медичні і педагогічні університети міст Луганська, Донецька, біосферні заповідники «Асканія-Нова» і Окський (Росія); базові господарства в Донецькій і Луганській областях, Деркульський і Ново-Олександрівський конізаводи. Виконуються двох- і багатобічні проекти. Спільно готуються кадри, видаються праці, проводяться наукові конференції і взаємовідвідування  студентами, аспірантами і викладачами.Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

Прізвище та ім’я викладача

Науковий ступінь вчене звання

Перелік дисциплінКаци Георгий ДмитриевичПрофесор, завідувач кафедрою


1.Морфологія с.-г. тварин

2. Цитологія

3. Гістологія
Гнєдова Лілія  Андріївна


Доцент, кандидат біологічних наук

Біохімія
Ковалевский  Микола Олексійович


Доцент,

кандидат

с.-г. наук

1. Ветеринарна гігієна і санітарія

2. Ветеринарна радіобіологія

Коюда Любов  Іванівна


Доцент, кандидат біологічних наук


1.Фізіологія с.-г. тварин,

2.Біологія продуктивності с.-г. тварин.

3.Біогенетика бджолиної сім’ї

4.Профілактика захворювань бджіл

Жернокльов Галина  Василівна


Доцент,

кандидат с. -г.

наук

1. Біотехнологія

2.Ембріоінженерна біотехнологія

3. Технологія клітинної та генної інженерії

4. Молекулярна біологія
Крєтов Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат біологічних наук

1.Морфологія  с.-г.   тварин

Онищенко  Олена  Сергіївна

Старший викладач, кандидат біологічних наук

1.Прикладна  зоологія,

2.Зоологія,

3.Радіобіологія,

4.Профілактика захворювань с.-г. птиці

5.Біологія птиці


Адреса та час роботи:

Юридична адреса кафедри: 91008, Україна, м. Луганськ, містечко ЛНАУ, корпус біолого-технологічного факультету, аудиторія В-303.

Проїзд:

- від залізничного вокзалу: маршрутне таксі № 154, № 215, до зупинки аграрний університет

- від автовокзалу  №197, №215, № 132 до зупинки аграрний університет

Місце знаходження кафедри:

Корпус біолого-технологічного факультету:

Кабінет завідувача: В – 303

Викладацька: В – 315

Лаборанська: В- 317

Телефони:

(0642)  96 – 74 – 34   декан біолого-технологічного факультету

(0642)  96 – 71 – 52  завідувач кафедри