Факультет біолого-технологічний

СпеціальністьТехнологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Присвоювана  кваліфікаціяІнженер-технолог по виробництву і переробці продукції тваринництва

Забезпечення населення продуктами харчування, зокрема тваринного походження, є одним з питань національної безпеки будь-якої держави, і актуальна у світовому масштабі. На даному етапі розвитку людства і в найближчому майбутньому ця проблема вирішується за допомогою виробництва продукції різних галузей аграрного комплексу і використання джерел природних ресурсів, яке за останніх 100 років різко знизилося унаслідок природного виснаження.

У зв'язку з цим розвиток сучасного тваринництва в Україні аналогічно світовим тенденціям і визначається переходом до прогресивніших промислових технологій, направлених на енергозбереження, виробництво конкуренто здатної продукції, підвищення її якості і безпеки для людини і навколишнього середовища. Передумовою до цього є впровадження новітніх досягнень в біології, біотехнології, технології виробництва і переробки продукції і інших наук.

У такому ж пріоритетному напрямі розвивається і система підготовки

фахівців з виробництва і переробки продукції тваринництва на биолого-технологический факультеті Луганського НАУ.

Факультет відкрито в 1970 році. За 40-річний період назва факультету неодноразово змінювалась. Незмінно високою залишалася тільки якість підготовки наших спеціалістів. За цей період більше 3000 наших випускників поповнили ряди керівників тваринницьких підприємств та їх підрозділів, наукових закладів та учбових вузів, їх імена відомі не тільки в Україні, а і закордоном. Більше 150 чоловік отримали дипломи з відзнакою, 32 випускники успішно захистили кандидатські дисертації.


З 2007 року факультет очолює випускник Луганського НАУ кандидат сільськогосподарських наук, доцент Афанасенко Володимир Юрійович.

Сьогодні на факультеті створені всі умови для організації учбового процесу, спрямованого на отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок, що дозволяють активно йти в ногу зі світовими тенденціями: вивчення сучасних підходів з питань годівлі, утримання, розведення і селекції, оцінки життєздатності тварин, управління технологічними процесами виробництва і переробки продукції тваринництва, оволодіння новими біотехнологічними методами відтворення тварин.

На факультеті навчання проводиться за різними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр, відкрита аспірантура і докторантура. Підготовку здійснюють 32 висококваліфіковані викладачі, в числі яких 3 доктори і 20 кандидатів наук. Постійне співробітництво з професорсько-викладацьким складом інших учбових і науково-дослідних закладів дозволяє розширити можливості наших студентів в отриманні поглиблених знань. Підтвердженням високого рівня підготовки наших студентів є призові місця на щорічних Всеукраїнських олімпіадах за спеціальністю.

В составе факультета шесть кафедр: кафедра биологии животных; кафедра кормления животных и технологии кормов; кафедра разведения и генетики сельскохозяйственных животных; кафедра технологии производства продукции крупного животноводства и пчеловодства; кафедра технологии производства продукции птицеводства и мелкого животноводства; кафедра технологии производства и переработки продукции животноводства.

З 2007 року на біолого-технологічному факультеті відкрито три спеціалізації з:кінології, де поглиблено вивчають питання пов’язані з годівлею і вирощуванням собак, дресурою, веденням селекції в собаківництві, відтворенням собак;
птахівництва, яка надає можливість вивчення передових технологій виробництва і переробки яєць і м’яса птиці в умовах промислового птахівництва, особливостей селекційної роботи з птицею, питань годівлі, утримання і вирощування;

бджільництва, яка включає дисципліни, що пов’язані з прогресивними методами в технології виробництва меду, пилку, воску, прополісу та інших продуктів бджільництва, особливостями генетики бджолиної сім’ї і селекційної роботи з бджолами, специфікою годівлі бджіл і організацією кормової бази, переробки і реалізації кінцевої продукції.

В магістратурі відкрито дві спеціальності: зі свинарства, з поглибленим вивченням існуючих вітчизняних і закордонних технологій виробництва свинини, особливостями селекційної роботи (породний склад, система гібридизації і т. ін.); з технології виробництва кормів і кормових добавок, де вивчають біохімічні основи живлення тварин, технологію виробництва основних видів кормів, основи комбікормової промисловості.

Введення спеціалізації продиктовано з однієї сторони затребуваністю спеціалістів даних категорій на сучасному ринку праці, а з іншої – можливістю більш поглибленого вивчення студентом галузі, яка його цікавить. Викладачі і студенти активно співпрацюють з кіно логічними клубами, крупними птицефабриками, молочними комплексами, спеціалізованими підприємствами з переробки продукції тваринництва, приймають участь в тематичних виставках, семінарах, конференціях.

На факультеті функціонують учбово-наукові і науково-виробничі лабораторії:

лабораторія екстракорпорального запліднення ембріонів in vitro, де ведуть розробки щодо удосконалення методів відтворення сільськогосподарських тварин;


лабораторія експериментальної біології з вивчення питань адаптації, життєздатності тварин, гістогенеза;


лабораторія новітніх методів досліджень в селекції сільськогосподарських тварин, які пов’язані з аналізом ДНК, визначенням генотипу тварин для підвищення ефективності селекційного процесу;


лабораторія хімічного аналізу кормів вирішує питання, що пов’язані з годівлею тварин, балансуванням раціонів, визначенням складу кормів.


На базі учбового науково-виробничого аграрного комплексу “Колос” студенти мають можливість отримувати практичні навики за фахом. Дане підприємство крім підготовки висококваліфікованих фахівців є одним з крупних виробників якісної продукції тваринництва, а також племінним репродуктором по двох породах великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, має свиноферму, колекційне стадо овець, племінну пасіку.

Крім основної бази студенти проходять практику в провідних господарствах Луганської області і України, кращі з них мають унікальну можливість пройти учбово-виробничу практику за фахом у фермерських господарствах країн західної Європи – Данія, Голландія, Німеччина, Швеція, Ірландія, Великобританія та інші.

Випускники факультету можуть працювати на посаді:

– техніка-технолога по виробництву і переробці продукції тваринництва;

– технік у племінній справі;

– селекціонера в різних галузях тваринництва;

– інженера-технолога по виробництву і переробці продукції тваринництва;

– інженера по контролю якості продукції;

– наукового співробітника;

– викладача аграрних Вузів

До послуг студентів: інтернет-клуб, мовна студія поглибленого вивчення іноземних мов, бібліотека, читальні зали, їдальня, спортивний комплекс, санаторій-профілакторій, оздоровчо-спортивні табори на берегах Азовського і Чорного Морів, річки Деркул.

Наші студенти не тільки добре і з цікавістю вчаться, але і активно відпочивають, займаються спортом. Для цього в університеті створені всі необхідні умови. Серед спортивних досягнень нашого факультету майстри спорту і кандидати в майстри спорту з важкої атлетики, кінного спорту, учасники численних змагань по волейболу. Паралельно з навчанням на биолого-технологическом факультеті студенти відвідують факультет цивільних професій, де беруть участь в художній самодіяльності.

Одним словом, на нашому факультеті створені всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців-технологів виробництва і переробки продукції тваринництва. У нас легко і цікаво вчитися. Ласкаво просимо на биолого-технологический факультет.

Контактна інформація

Декан факультету - кандидат сільскогосподарських наук, доцент Афанасенко Володимир Юрійович.

Телефон у Луганську (0642) 96-74-34