Факультет заочної освіти

Історія заочної освіти в ЛНАУ починається з 1945 року, коли при агрономічному факультеті стаціонару було організовано заочне відділення з невеликим контингентом студентів-заочників агрономічного профілю, що в 1956 році було перетворене на заочний факультет. Велику роль в організації факультету заочної освіти зіграв доцент М.М. Федоров. Він  був  і першим деканом факультету. Після нього деканами призначалися й обиралися за конкурсом І.І. Малихін, А.Я. Торяник, В.Г. Остапенко, В.М. Попов. З 1961 року, у світлі відкриття нових факультетів стаціонару, розширювалася підготовка студентів-заочників за відповідними профілями спеціальностей.
На заочному відділенні ЦПЗМО навчальні заняття проводять доктор економічних наук, академік ректор ЛНАУ  В.Г. Ткаченко, доктори наук, професори М.В. Брагінець, М.І. Драніщев, Г.Я. Дрозд, А.Н. Дрюків, Г.Д. Каци, В.С. Кочетков, Л.І. Леві, І.Д. Соколов, А.І. Торба, О.С. Файвусович та багато досвідчених кандидатів наук, доцентів. Забезпечують навчальний процес методисти з вищою освітою і багаторічним досвідом методичної роботи  О.А. Осадча, Є.К. Муштай, О.В. Вороніна, М.І. Зубковська, О.В. Шерстюк та секретарі Н.В. Бєлікова, Г.В. Петренко, Я.Б. Микитенко,  Н.С. Шолойко.
Нині на заочному відділенні проводиться трирівнева підготовка фахівців з одержанням дипломів "Бакалавр", "Фахівець" і "Магістр" за наступними спеціальностями: "Агрономія", "Облік і аудит", "Менеджмент організацій", "Механізація сільського господарства", "Технологія виробництва й переробки продукції тваринництва", "Промислове й цивільне будівництво", "Технологія зберігання, консервування й переробки м'яса", "Технологія зберігання, консервування й переробки молока", "Землевпорядкування та кадастр", "Автомобільні шляхи й аеродроми", "Економіка підприємств", "Економічна кібернетика", "Фінанси".

Контактна інформація


Телефон у Луганську (0642) 57-79-29

Виконуючий обов'зки декана Кузнєцов Алексій Данилович.