Факультет ветеринарної медицини

Ветеринарна медицина - це одна з найстаріших і самих гуманних спеціальностей. Її завдання - захист не лише тварин, але й людей від найтяжчих хвороб. Коло діяльності фахівця з ветеринарії дуже широке. Випускники факультету працюють на сільськогосподарських підприємствах, у лабораторіях, у ветеринарних лікарнях, на м'ясо- і рибокомбінатах, на скотопрогінних трактах, на залізничному, водяному і повітряному транспорті, на державному кордоні та ін.

На факультеті працюють 8 професорів, 24 доценти, кандидати наук, 2 старших викладача і 8 асистентів. На шести курсах навчається 656 студентів.

На III–IV курсах студенти, які бажають поглиблювати знання певного фахового спрямування, додатково навчаються за чотирма спеціалізаціями: хвороби дрібних тварин, ветеринарна санітарія та ветсанекспертиза, ветеринарна фармація, лабораторна справа.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою. Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавар (4 роки) випускники факультету мають можливість вступити до магістратури за двома спеціальностями (8.130501 „Ветеринарна медицина” і 8.000001 „Якість, стандартизація та сертифікація”), а після закінчення магістратури до аспірантури за трьома спеціальностями ( ветеринарна мікробіологія та вірусологія, ветеринарне акушерство, ветеринарна хірургія). За останні 5 років на факультеті підготовлено і захищено 11 кандидатських дисертацій, готується до захисту 5 докторських дисертацій.

Фахівці ветеринарної медицини на базі факультету проходять післядипломне навчання за наступними фаховими спрямуваннями:

-           епізоотологія, інфекційні хвороби тварин та протиепізоотична справа;

-           хвороби великої та дрібної рогатої худоби, свиней;

-           хвороби коней;

-           хвороби дрібних тварин;

-           хвороби птахів.

Треба відзначити, що під керівництвом ректора університету, академіка В.Г. Ткаченко зроблена велика робота зі становлення факультету. Відкриті нові кафедри, створені й обладнані навчальні лабораторії гістології,  фізіології сільськогосподарських тварин, анатомії домашніх тварин, бактеріології, вірусології, імунології, епізоотології, паразитології, хірургії, терапії, ветеринарного акушерства, патанатомії і судової ветеринарії та інші. Для проведення наукових досліджень функціонують лабораторії поживних середовищ, мікробіології, вірусології, імунології, інактивованих вакцин, вивчення факторних інфекцій молодняку тварин, морфології і експериментальної фізіології та центр із вивчення хвороб птахів.

Наукова робота співробітників факультету спрямована на вивчення питань діагностики, лікування та профілактики інфекційних, паразитарних та незаразних хвороб тварин різних видів, паразитоценозів у великої рогатої худоби, свиней, птахів та кролів.

 

Матеріально-технічна база


Факультет розміщений у сучасному шестиповерховому будинку, має клінічний корпус, 4 науково-дослідні лабораторії, лікарню, аптеку, віварій, сучасну електронно-обчислювальну техніку.

Навчальний процес здійснюють   викладачі, з яких 80% мають учені ступені та звання.

Науково-дослідна робота співробітників і студентів зосереджена на питаннях удосконалення і розробки методів діагностики та профілактики заразних і незаразних захворювань сільськогосподарських тварин.

Структура

Робота ведеться на 7 кафедрах:
- анатомії і ветеринарного акушерства;
- фармакології та паразитології;
- фізіології і мікробіології;
- якості та безпеки продукції;

-хірургії і хвороб дрібних тварин;

-епізоотології, патанатомії і судової ветеринарії;

-внутрішніх хвороб тварин.

Науково-дослідна робота


Науково-дослідна робота співробітників кафедр і студентів зосереджена на питаннях удосконалювання діагностики лікування новонародженого молодняку, розробки методів профілактики і лікування захворювань незаразної етнології молодняку великої рогатої худоби, пошуку та біотехнологічного конструювання нових антимікробних біологічних препаратів, вивчення паразіто-фауни великої рогатої худоби й інших.

На кафедрах працюють наукові студентські суспільства.

На факультеті організовуються виїзні клініко-лабораторні заняття в навчальному господарстві університету, державної лабораторії ветеринарної медицини, лабораторіях ветсанекспертизи ринків м. Луганська, м'ясокомбінатів і інших.

Проводиться підготовка лікарів ветеринарної медицини по укороченій програмі для випускників технікумів.

Студенти мають можливість пройти практику на тваринницьких комплексах, конефермах, фермерських господарствах і у ветеринарних клініках області, а також у країнах Західної Європи: Данія, Швеція, Німеччина протягом 6 місяців і до 1 року, де вони знайомляться з досвідом роботи і самостійно практикують у лікуванні і профілактиці тварин.


Контактна інформація


Керує факультетом Шарандак Василь Іванович.

З питаннями звертайтеся за телефоном в Луганську: (0642) 96-73-35.