Кафедра технології і організації будівельного виробництва

Історія і досягнення

Кафедру технології і організації будівельного виробництва було засновано 28 вересня 1979 року. Першими дисциплінами кафедри були: технологія будівельного виробництва, водопостачання і каналізація, теплопостачання і вентиляція, будівельні матеріали, будівельна справа, сільськогосподарські дороги. У 1981 році до дисциплін, що викладалися на кафедрі були додані: гідравлика, економіка будівництва, гідротехнічні споруди, а з 1982 року — будівельні машини та організація будівництва.

Під керівництвом викладачів кафедри студентами будівельного факультету, починаючи з 1979 року були збудовані: новий корпус будівельного факультету, дев'ятиповерховий житловий будинок на території університету, свинарник у навчально-дослідницькому господарстві, стела пам'ятника загиблим під час Великої Вітчизняної війни, реконструйовані дільниці автомобільних шляхів Луганськ—Алчевськ, Луганськ—Щастя, виконані будівельно-ремонтні роботи на підшефних підприємствах та організаціях, на навчально-дослідному господарстві університету.

З 1987 року кафедра займає приміщення 4-го і 5-го поверхів корпуса 2С будівельного факультету і лабораторію будівельної техніку в підвальному приміщенні.

Кафедру технології і організації будівельного виробництва в різні роки очолювали: з 1981 до 1987 р. — доцент Бондаренко А.І., з 1987 до 1995 р. — доцент Розембойм С.І., з 1995 до 1999 р. — доцент Апишков І.І., з 1999 до 2000 р. — доцент Русанов Ю.М. З 2000 року кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук Рязанова В.А.

Наукова діяльність кафедри здійснювалась у творчій співпраці з Московським НІІ технології та організації будівельного виробництва і його Калінінською філією, Луганською філією НІІ БВ, підприємствами Луганського облагробуда, водоканалбуда, міжколгоспбуда виконувались різноманітні дослідження і практичні розробки рекомендацій з обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд ЛНАУ, заходів захисту від корозії конструкцій сільськогосподарських об'єктів, реальних тематик з технології будівництва.
Протягом всього існування кафедри тут працює доцент Бондаренко А.І. Значний внесок в становлення кафедри внесли професори Афанасьєв М.Ф., Гедрович А.І., доценти Свєтлічний М.В., Розенфельд М.С., Бальсявичус А.І., Уваров Є.П., Апишков І.І., Розембойм С.І. та багато інших.

На кафедрі працюють кваліфіковані викладачі: д.т.н., професор Гедрович А.І.,  доценти, к.т.н. Родигіна М.М., Гальцов І.О., старший викладач Пазін В.В.,  асистенти Зоріна О.А., Чура В.В, Лосік О.В..

З 2000 року кафедру очолює доц., к.т.н. Рязанова В.А. — автор понад 90 наукових і методичних розробок. Відзначена подяками міністрів аграрної політики України, почесною грамотою Міністерства освіти та науки України, медаллю “Відмінник аграрної освіти III ступеню”.

Кафедра є випускаючою — щорічно здійснюється підготовка понад 60 дипломованих фахівців.

Наукові розробки кафедри здійснюються з таких напрямків:

- Розробка регіональної системи моніторингу технічного стану будинків різного призначення, експлуатованих у Луганській області (доценти, к.т.н. Розенфельд М.С., Родигіна М.М.)

- Дослідження  процесів корозії бетону і залізобетону під впливом різних агресивних серед. Математичне моделювання процесів корозії (доцент, к.т.н. Рязанова В.А., асп. Сороканич С.В.)

- Розробка ресурсозберігаючих технологій зварювання різнорідних стелей  феритоперлитного й аустенитного класів. Проблеми  зварювання корозійностійких різнорідних і плакірованих  сталей феритоперлитного та аустенітового класів (професор, д.т.н. Гедрович А.І., доцент, к.т.н. Гальцов І.О.).

- Розробка рекомендацій з удосконалення технології покрівельних робіт (доцент, к.т.н.  Рязанова В.А., ст. викладач Пазін В.В.)

- Удосконалення технології влаштування  та прокладки трубопроводів (ст. викладач Пазін В.В.)


Матеріально-технічна база

Кафедра має в своєму розпорядженні достатню кількість технічних засобів, лабораторних установок та наочного приладдя, що сприяють інтенсифікації процесу навчання.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчального процесу, форм та методів його організації, методичного забезпечення лекцій, лабораторних та практичних занять.

Навчальні дисципліни

НайменуванняФорма навчанняВид зайнять
очназаочналекціїлабораторніпрактичнікурсові проекти
Економіка будівництва + + + - + -
Економіка будівництва (спецкурс) + - + - + -
Технологія будівництва + + + - + -
Технологія і організація будівельного виробництва + + + + -
Організація будівництва
+ + + - + +
Будівельна техніка + + + - + -
Проектування і будівництво сільськогосподарських будівель + + + - + +
Управління інвестиційними проектами + + + - + -
Технологія возведення будівель і споруд + + + - + +
Захист будівельних конструкцій від корозії + + + + + -
Виробнича база будівництва + + + - + -
Метали і зварювання в будівництві + - + - + -
Експлуатація та ремонт будівель + + + - + -
Основи проектування автомобільних доріг
+ - + - + +
Технологія будівництва автомобільних доріг + - + - + +
Організація будівництва автомобільних доріг
+ - + - + +
Економіка будівництва автомобільних доріг
+ - + - + -
Будівництво та експлуатація інженерних мереж + - + - + -
Управління будівництвом - + - + - -

Методичні розробки кафедри

1. Методичні вказівки щодо виконання архітектурно-конструктивного розділу курсового проекту з дисципліни "Проектування і будівництво сільськогосподарських будівель і споруд" (для студентів спеціальності
7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Рязанова А.А., Рязанов О.М.
2. Методичні вказівки щодо виконання технологічного розділу курсового проекту з дисципліни "Проектування і будівництвосільськогосподарських будівель і споруд" (для студентів спеціальности7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Рязанова В.А., Рязанов О.М.
3. Курс лекцій з дисципліни "Виробнича база будівництва" (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склала доц. Рязанова А.А.
4. Методичний посібник щодо виконання теплотехнічних розрахунків конструкцій.(для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Рязанова В.А., Рязанов О.М.
5. Методичні вказівки з проектування покрівель будівель різного призначення. (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Рязанова В.А., Рязанов О.М.
6. Методичні рекомендації щодо підготовки і захисту магістерської роботи магістра промислового і цивільного будівництва. (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Рязанова В.А., Шамбешова Н.Г.
7. Методичні вказівки з технічного і тарифного нормування. (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц.. Бондаренко А.І., ст. викл. Фоміна Є.О., Гнеда О. Б.
8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів при виконанні розділу "Земляні роботи" в курсовому і дипломному проектуванню. (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Бондаренко А.І., ст. викладач Фоміна Є.О.
9. Методичні вказівки щодо возведення будівель з кам'яними стінами в курсовому і дипломному проектуванні. (для студентів спеціальності7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Бондаренко А.І., ст. викл. Фоміна Є.О.
10. Методичний посібник по розробці курсового проекту з дисципліни "Організація будівництва" (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Родигіна М.М.
11. Курс лекцій з дисципліни "Управління інвестиційними проектами". (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Родигіна М.М., Розенфельд М.С.
12. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Технологія і організація будівельного виробництва. Розділ "Управління будівництва". (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склала доц. Родигіна М.М.
13. Методичні вказівки з розробки проектів виробництва робіт в курсовому і дипломному проектуванні. (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Бондаренко А.І., Рязанова В.А., Шамбешова Н.Г., ст. викл. Фоміна Є.О.
14. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Метали і зварювання в будівництві". (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склав проф. Гедрович А.І.
15. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Захист будівельних конструкцій від корозії". (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склав проф. Гедрович А.І.
16. Методичні вказівки щодо визначення об'ємів загально будівельних робіт з дисципліни "Економіка будівництва". (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склала ст. викл. Гнеда О.Б.
17. Економіка будівництва. Навчальний посібник. (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склала ст. викл. Гнеда О.Б.
18. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Будівельна техніка". (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склав ст. викл. Засько В.В.
19. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни "Основи проектування автомобільних доріг" (для студентів 7.092102 "Автомобільні дороги та аеродроми") Склала ст. викл. Клімова С.С.
20. Збірник тестів з дисциплін кафедри "Технологія і організація будівельного виробництва". (для студентів спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво") Склали доц. Рязанова В.А., Родигіна М.М., Бондаренко А.І., Жидков А.Б., Розенфельд М.С., ст. викл. Засько В.В., Гнеда О.Б.
21. Методические указания по разработке расчетно-графической работы по дисциплине "Управление инвестиционными проектами (для студентов специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство") . Авторы: доц.. Родыгина М.М., Розенфельд М.С.
22. Методичні вказівки "Порядок складання кошторисів на загально-будівельні роботи" . (для студентов специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство") Автори: Гнеда О.Б.
23. Методические указания для курсового и дипломного проектирования по вертикальной планировке. (для студентов специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство") Авторы доц..Рязанова В.А., Рязанов А.Н.
24. Методические указания по выбору транспортних средств для перевози строительных конструкций. деталей и материалов. (для студентов специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство") Авторы доц.. Бондаренко А.И. ст. препод. Фомина Е.А.
25. Методические указания по выбору комплекта машин для производства земляных работ. (для студентов специальности 7.092101 "Промышленное и гражданское строительство") Авторы доц. Бондаренко А.И., ст.. препод. Фомина Е.А.. Гнедая Е.Б.

Кафедра підтримує багаторічнє наукове співробітництво з Науково-дослідним і проектним інститутом реконструкції будинків і споруд при Міжнародній інженерній академії, Луганською філією науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, будівельними внз України, країн близького й далекого зарубіжжя.

Результати наукових досліджень щорічно доповідаються на всеукраїнських конференціях і міжнародних семінарах.

Велику увагу кафедра приділяє практичному навчанню студентів, можливості закріплення теоретичних знань на виробництві, знайомству з передовими будівельними технологіями. Саме на виробництві майбутній фахівець має можливість одержати досвід, що вкрай важливо в умовах сучасного ринку праці й зростаючих вимог роботодавців. Кафедра рік у рік розширює базу практичного навчання й має договори на період практики з більш ніж  30 організаціями будівельного профілю не тільки на території Донецького регіону, а й України в цілому та країнах близького й далекого зарубіжжя.

Усього за роки існування кафедри підготовлено понад 2000 фахівців для будівельної галузі країни.


Контактна інформація

Телефон у Луганську: (0642) 96-73-02   Рязанова вікторія Альбертівна