Будівельний факультетБудівельний факультет є одним з найбільших факультетів в Луганському національному аграрному університеті. На денній та заочній формах навчаються понад 1700 студентів. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр зі спеціальностей:форми навчання

Денна

Напрям підготовки

Шифр

Спеціальність

Будівництво

6.06010101

Промислове та цивільне будівництво (бакалавр)

7.092101

Промислове та цивільне будівництво (спеціаліст)

8.092101

Промислове та цивільне будівництво (магістр)

6.060101

Автомобільні дороги та аеродроми (бакалавр)

7.092105

Автомобільні дороги та аеродроми (спеціаліст)

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

Землевпорядкування та кадастр (бакалавр)

7.070904

Землевпорядкування та кадастр (спеціаліст)

Заочна


Шифр

Спеціальність

Будівництво

6.060101

Промислове та цивільне будівництво (бакалавр)

7.092101

Промислове та цивільне будівництво (спеціаліст)

8.092101

Промислове та цивільне будівництво (магістр)

6.060101

Автомобільні дороги та аеродроми (бакалавр)

7.092105

Автомобільні дороги та аеродроми (спеціаліст)

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

Землевпорядкування та кадастр (бакалавр)

7.070904

Землевпорядкування та кадастр (спеціаліст)

Спеціальності

Об'єктами професійної діяльності випускників спеціальності 7.092101 "Промислове та цивільне будівництво" є промислові, цивільні, житлові, гідротехнічні будівлі і споруди; будівельні матеріали, вироби і конструкції; системи теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання і водовідведення промислових, цивільних та природоохоронних об'єктів, машини, обладнання, технологічні комплекси і системи автоматики, що використовуються в будівництві та виробництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій та ін., а також розробка проектної, проектно-вишукувальної і проектно-кошторисної документації, будівництво будівель, споруд, інженерних комунікацій, експлуатація і ремонт будівельних об'єктів промислового, цивільного і житлового призначення.

Випускники спеціальності 7.092105 "Автомобільні дороги та аеродроми" працюють в галузі вишукування, проектування, будівництва і експлуатації автомобільних магістралей; автомобільних, сільськогосподарських, промислових та інших транспортних споруд; в наукових, проектних, дорожньо-будівельних та експлуатаційних установах.

Студенти вивчають методи вишукування доріг, методи автоматизованого проектування з залученням сучасних технічних засобів навчання, ЕОМ і матеріалів, аерозйомок; методи випробування, діагностики і оцінки стану доріг; дорожньо-будівельні матеріали; технологію і механізацію будівництва, реконструкції, ремонту і утримання доріг, будівель і споруд дорожнього сервісу, а також обчислювальну техніку, економіку і організацію виробництва, основи маркетингу і менеджменту.

7.070904 "Землевпорядкування та кадастр". Землевпорядники є спеціалістами в галузі планування і проведення правових, економічних, організаційно-господарських, інженерно-технічних, екологічних та соціальних заходів, що направлені на зміну або удосконалення порядку і утримання землеволодіння або землевикористання. Спеціаліст-землевпорядник безпосередньо залучений в процес регулювання земельно-майнових відносин під час проведення земельної реформи. Тому йому притаманні глибокі знання в питаннях законодавства, принципів економіки землі і землевикористання, розуміння принципів формування і функціонування ринку землі і нерухомості, уміння використовувати сучасні методи геодезичних вимірів та картографування, знання і навички використання географічних інформаційних систем (ГІС).

Матеріально-технічна база

Важливу роль у підготовці висококваліфікованих фахівців відіграє стан матеріальної бази. Будівельний факультет займає окремий сучасний корпус, де до послуг студентів 31 навчальна лабораторія і кабінет, 3 комп'ютерні класи, дві науково-дослідні лабораторії, які мають унікальне оснащення.

Структура факультету

Підготовку фахівців зі спеціальностей факультету проводять досвідчені, висококваліфіковані викладачі, серед яких - 3 доктори наук, професори і більш ніж ЗО кандидатів наук, доцентів.
До складу факультету входять 7 кафедр:
· архітектури будівель і споруд;
· будівельних конструкцій;
· землевпорядкування і кадастру;
· опору матеріалів і теоретичної механіки;
· технології та організації будівельного виробництва;

- автомобільних доріг та аеродромів;
· фізико-математичних дисциплін.
На кафедрах "Архітектури будівель і споруд", "Будівельних конструкцій" проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю: "Будівельні матеріали і вироби" під керівництвом доктора технічних наук, дійсного члена Міжнародної інженерної академії - професора
0.С. Файвусовича та доктора технічних наук, дійсного члена Академії будівництва України, професора Г.Я. Дрозда.

Співробітники

Скотаренко Віктор Васильович-
декан будівельного факультету
кандидат технічних наук,
доцент
Ріблов Віктор Васильович-
заступник декана з навчальної роботи
Мірошникова Анна Андріївна-
заступник декана з виховної роботи
Дерябіна Олена Олексіївна
секретар деканату
Левченко Олена Валеріївна
секретар деканату

Науково-дослідна робота

За більш ніж 35-річну історію на факультеті підготовлено більше 2000 кваліфікованих інженерів-будівельників.

В останні роки істотно активізувалася науково-дослідна робота кафедр факультету з пріоритетних напрямків у галузі будівництва, що включають розробку:

— математичних моделей процесів корозії бетону;

— механіки бетонних сумішей;

— реконструкції існуючого фонду будинків і споруд;

— використання опадів та стічних вод у виробництві будівельних матеріалів;

— інформаційно-аналітичної системи моніторингу технічного стану аварійно-небезпечних об'єктів Луганської області;

— автоматизації процесів керування складними технічними системами в умовах     невизначеності.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу виконується в творчій співдружності з рядом кафедр і лабораторій провідних будівельних вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів України та Російської Федерації, в тому числі з Київським національним університетом будівництва і архітектури, Національним транспортним університетом, Московським державним будівельним університетом, КиївЗНДІЕП, з науково-дослідним інститутом бетону і залізобетону (м. Москва).

Базові кафедри проводять значну роботу в напрямку інтеграції навчального процесу з виробництвом і наукою, що стимулює навчально-виховний процес і підвищує рівень наукових досліджень викладачів і студентів. У цей час функціонує 3 філії кафедр в провідних у регіоні науково-дослідних, проектних і будівельних спеціалізованих організаціях, обласному управлінні земельних ресурсів.

На філіях кафедр студенти мають можливість отримати досвід з усіх видів практичної діяльності фахівців. Тут проводяться виїзні консультації, учбові та переддипломні практики.

На щорічній Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності ПЦБ студенти факультету розподіляють призові місця з провідними будівельними вузами України.

В організації практики студентів і працевлаштуванні випускників факультет активно співпрацює з обласним об'єднанням з агропромислового будівництва "Луганськоблагробуд" — генеральний директор В.М. Проценко, Головним обласним управлінням земельних ресурсів — начальник П.О. Мілехін, Луганським НДІ землевпорядкування — директор С.Г. Борідько, Луганським ПДДП "Дорпроект" — директор К.С. Рябчинський.

Провідні спеціалісти цих організацій беруть активну участь у навчальному процесі, запрошуються для керівництва практикою, дипломним проектуванням, а також до складу Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Ми щиро запрошуємо на навчання до Луганського НАУ на будівельний факультет випускників шкіл, технікумів, коледжів, бо професії будівельника та землевпорядника завжди потрібні та актуальні!


Контактна інформація

Адреса: м. Луганськ, ЛНАУ, Корпус будівельного факультету.

Тел. у Луганську (0642) 96-75-65

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Час роботи деканату: з 8.00 до 16.30
Перерва: з 12.30 до 13.00
Години прийому студентів: с13.00 до 16.30

Декан будівельного факультету - кандидат технічних наук, доцент Скотаренко Віктор Васильович.