Факультет харчових технологій

Факультет був створений в 2000 році на базі спеціальностей «Технологія зберігання, консервування і переробки м'яса» і «Технологія зберігання, консервування і переробки молока», які були відкриті на факультеті механізації сільського господарства.

З 2004 року на факультеті харчових технологій крім вище названих спеціальностей здійснюється підготовка студентів ще зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

На сьогодні на факультеті навчається більше 1100 студентів, з них більше 780 - на денній формі навчанні і близько 340 - на заочній. Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «спеціаліст». Навчальний процес факультету забезпечують 5 кафедр: технології молока і молокопродуктів, технології м'яса і м'ясопродуктів, хімії, загальної та прикладної екології, безпеки життєдіяльності та природокористування. Декан - доцент, кандидат біологічних наук Шеліхов Петро Володимирович.

Зараз  факультет налічує 67 викладачів та обслуговуючого персоналу, з них  22 доктори та кандидати наук, що складає 42 % від загальної кількості викладачів.  За останні роки викладачами захищено 5 кандидатських дисертацій, ще чотири ми очікуємо в найближчі два роки.

Факультет харчових технологій має навчально-лабораторний корпус, науково-виробничу лабораторію при кафедрі технології молока і молокопродуктів, студентський гуртожиток, створені необхідні кабінети й лабораторії, впроваджено сучасне забезпечення навчального процесу. На факультеті харчових технологій функціонує комп'ютерний клас, де  студенти не тільки навчаються комп'ютерної грамоти, але і в позаурочний час займаються самоосвітою.

Викладання ведуть висококваліфіковані фахівці. Відзначимо, що спеціальні дисципліни викладають  технологи, які прийшли з виробництва і мають великий багаж знань і практики за плечима. Показником роботи викладачів факультету є успішність студентів. Близько 12 %  випускників отримали дипломи з відзнакою. Усього лише за дев’ять років викладачами видано 14 книг, 6 монографій, 126 методичних вказівок, за фахом з німецької мови перекладено 4 книги, отримано 30 патентів.

Наші викладачі успішно працюють над створенням нових видів і сортів м'ясних і молочних продуктів. Дана тематика входить у науково-дослідну роботу кафедр. Так кафедра технології м’яса і м’ясопродуктів (зав. кафедри Ф.М. Снєгур) працює над вивченням застосування рослинної сировини і добавок різного походження на збереження м’ясопродуктів, їх фізико-хімічні та органолептичні властивості. Кафедра технології молока і молокопродуктів (зав. кафедри О.В. Власов) працює над розробкою технологій виготовлення нових комбінованих молочних продуктів

Кафедра хімії (зав. кафедри Ш.Г. Пілавов) досліджує вплив обробки насіння сільськогосподарських культур розчинами мікроелементів на початковій стадії їх росту та розвитку. Кафедра загальної та прикладної екології (зав. кафедрою П.В. Шеліхов) і кафедра безпеки життєдіяльності та природокористування (зав. кафедри Т.І. Соколова) спільно з кафедрою біології рослин агрономічного факультету (зав. кафедри І.Д.Соколов) вивчає багаторічну динаміку екологічних факторів на південному сході України. Крім того, професор О.Д. Буянов працює над темою «Дослідження запилення повітря та розробка схем його очистки за рахунок енергозберігаючих технологій», а доцент П.В. Шеліхов спільно з кафедрою рослинництва  працює над темою «Створення екологічно-пластичних сортів озимої пшениці для недостатнього та нестійкого зволоження степу України» (керівник к. с/г  наук, доцент М.Л. Савкін.)

Науковою роботою займається більша частина студентів випускних курсів, а результати їхньої праці щорічно обговорюються на науково-практичній конференції студентів. Відмінники навчання щорічно беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і науково-практичних конференціях провідних навчальних закладів України.

15 випускників  продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі. Кращим випускникам факультет пропонує роботу на кафедрах, Тут працює вже 8 випускників, які займаються науково-викладацькою діяльністю, працюють над дисертаціями на здобуття кандидатів наук.

Факультет співпрацює з Московським державним університетом харчових виробництв, Донецьким державним університетом економіки й торгівлі ім. М. Туган-Барановського, лабораторією «Медико-біологічні проблеми технології харчових продуктів» кафедри гігієни харчування і мікробіології Харківського державного університету харчування і торгівлі. На виробництві випускаючими кафедрами організовано 2 філії.

Контактна інформація

Декан факультету - кандидат біологічних наук, доцент, Шеліхов Петро Володимирович.

З питаннями звертайтеся за адресою:
ЛНАУ, м. Луганськ, 91008
Телефон (0642) 96-73-05.