Кафедра тракторів і автомобілів

Кафедра тракторів та автомобілів була заснована на базі кафедри "Механізація сільського господарства" в 1968 році.
Завідувачем був призначений Д.Г. Вальянов — випускник Таганрозького ІМСГ 1941 року. У 1949 році Д.Г. Вальянов у Тімірязєвській сільськогосподарській академії захистив кандидатську дисертацію на тему "Пневматичний однозерновий висів насіння в закритому й утепленому ґрунті". Це була перша дисертаційна робота в СРСР з пневматичного точного висіву насіння. Його  можна вважати родоначальником нового наукового напрямку удосконалювання посівних машин. Д.Г. Вальяновим опубліковано понад 100 друкованих праць й отримано близько 50 патентів і авторських свідоцтв. Цей вчений-педагог стояв біля джерел створення в 1966 році факультету механізації сільського господарства.
У 1974 році кафедру тракторів і автомобілів очолив кандидат технічних наук Ю.П. Ніконов — випускник Ленінградського сільськогосподарського інституту (1963 р.). У 1970 році під керівництвом професора М.С. Горбунова він захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження тягової динаміки й розподіл крутних моментів тракторів середньої потужності з колісною формулою 4х4". З 1981 до 2000 рр. Ю.П. Ніконов очолював факультет механізації сільського господарства.
У 1987 році на посаду завідувача кафедри був обраний за конкурсом кандидат технічних наук, доцент О.О. Петренко — випускник Мелітопольського ІМСГ (1965 р.). У 1976 році він закінчив аспірантуру в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ). У 1980 році під керівництвом академіка П.М. Василенка захистив кандидатську дисертацію на тему "Теоретичні основи пневмомеханічного однозернового висіву насіння". О.О. Петренко є автором 90 наукових статей, 3-х монографій і 2-х навчальних посібників, має патенти й авторські свідоцтва. Нині працює над проблемою створення альтернативного палива для ДВЗ, займається дослідженням історії аграрної освіти й історією землеробської науки й техніки. Він уперше в Україні розробив курс лекцій з дисципліни "Історія землеробської техніки" для студентів, що навчаються в магістратурі.
З 2002 до 2009 ріку кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент В.О. Колесниченко. Нині кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент А.М. Брюховецький.
На кафедрі тракторів і автомобілів читаються такі курси: "Трактори й автомобілі", "Теплотехніка", "Гідравліка", "Паливо й мастильні матеріали". Нині колектив кафедри складається з 12 працівників: професор ,доктор технічних наук В.О. Дідур, доценти В.О. Колесниченко, Ю.П. Ніконов, О.О. Петренко, А.М. Брюховецький, старший викладач В.М. Лангазов, асистенти Є.К. Юдін,   О.В. Боярський, С.О. Захаров, О.М. Зиков, старші лаборанти П.І. Курсин, В.М. Дробіт і лаборант З.В. Болдар, зав. лабораторією А.Т. Малич.

Контактна інформація


Телефон у Луганську (0642) 96-70-34 Брюховецький Андрій Миколайович