Факультет механізації сільського господарства

Підготовка інженерів із сільськогосподарської техніки в нашому внз почалася з 1966 року. Чимала заслуга у відкритті факультету механізації сільського господарства належить Шевченку В.В.
Першим деканом факультету був призначений доцент Д.Г. Вальянов. Значний внесок у становлення факультету зробили викладачі й співробітники цієї кафедри І.М. Болотов, В.О. Смирнова, П.І. Котелевець, В.О. Колесниченко, О.О. Петренко, Ф.Т. Пастовень, М.Т. Бєлашевський. Активну участь у цій роботі брали студенти факультету. Під керівництвом викладачів вони будували навчальні й виробничі лабораторії, виготовляли макети сільськогосподарських машин, розрізи деталей і складних вузлів верстатів і двигунів.
У 1968 році факультет складався з трьох кафедр: "Трактори й автомобілі", "Сільськогосподарські машини", "Загальнотехнічні дисципліни". У 1969 році була організована кафедра "Ремонт машин і експлуатація МТП".
У 1972 році другий випуск інженерів-механіків захищав свої дипломні проекти в новому навчальному корпусі. Деканом факультету в той час був доцент С.І. Рустамов.
Не можна не згадати з почуттям поваги й подяки ветеранів факультету: В.Ф. Брехуненка, Ф.Ф. Томілина, В. Я. Базового, О.М. Асанову, П.М. Каданцева, В.Ф. Романюка, Д.О. Машкова, О.І. Рогова, О.Д. Кузнєцова, М.О. Лазебного, Л.К. Волкову, Ю.В. Єфремова, П.І. Прокопцева, А.М. Терхунова, В.О. Антонова, С.Г. Недайнову, О.Г. Казанкова, В.П. Лівенцева, С.О. Новакова, В.О. Коблика, А.Є. Ліпатова, В.І. Прилепського, І.Т. Соколова, О.О. Чугунову, О.М. Камчатного, В.О. Фісуна та інших.
Нині на факультеті п’ять кафедр: "Трактори й автомобілі", "Сільськогосподарські машини", "Ремонт машин і технологія конструкційних матеріалів", "Механізація виробничих процесів у тваринництві", "Експлуатація машинно-тракторного парку та охорона праці".
Більшість викладачів на кафедрах — випускники факультету.
Тривалий час факультет очолювали: декан, доцент Ю.П. Ніконов і заст. декана, доцент В.П. Часовський. Нині деканом є доцент В.Є. Кириченко, заст. декана — доцент Д.М. Бахарєв і доцент А.М. Брюховецький.
З моменту створення факультет став одним із найбільш престижних в інституті. У 1974 році на базі кафедри "Загальнотехнічні дисципліни" був організований факультет промислового й цивільного будівництва. Нині його очолює випускник нашого факультету доцент В.В. Скотаренко. Дотепер кафедра ЗТД є однією з основних на факультеті ПЦБ. Основні дисципліни цієї кафедри ведуть випускники нашого факультету.
Становлення факультету механізації сільського господарства відбувалося з активною участю інших кафедр університету. Нетривалий час у його складі були: кафедра іноземних мов, вищої й прикладної математики, фізичного виховання.
У 1997 році на базі нашого факультету був організований факультет харчових технологій. Його першим деканом був зав. кафедри механізації й електрифікації тваринницьких ферм доцент В.Є. Зубков. І нині випускники нашого факультету продовжують працювати на факультеті харчових технологій.
Найбільш досвідчені викладачі нашого факультету займають відповідальні адміністративні посади в університеті. Так, понад 20 років  заслужений працівник народної освіти України, доцент М. І. Волошко працював на посаді проректора з навчальної роботи. З 1986 року випускник 1971 року А. С. Овчаренко працював  начальником науково-дослідного сектора університету.
Нині навчальною частиною університету керує наш випускник доцент С.Ф. Вольвак. Проректором з виховної роботи і головою профспілкового комітету університету є наш випускник В.О. Бурнукін.
Особливе місце в діяльності професорсько-викладацького колективу займає навчально-методична робота.
На всіх кафедрах факультету ведеться підготовка фахівців вищої кваліфікації — здобувачів ступенів кандидата й доктора технічних наук. Багато років на факультеті працює спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій.
Протягом п'яти років на факультеті щорічно навчаються 25—30 магістрантів за фахом "Механізація сільського господарства".
Нині на факультеті працюють 10 докторів технічних наук, професорів і академіків галузевих академій, більше 30-ти кандидатів технічних наук і доцентів. За кількістю студентів факультет є одним із найбільш численних в університеті — зараз на стаціонарному відділенні факультету вчаться понад 1000 студентів. За час існування факультету його закінчили понад 5000 чоловік, з них на відмінно — понад 500 чоловік.
Факультет пишається науковими розробками вчених науково-дослідних і виробничих лабораторій кафедри "Ремонт машин і ТКМ" (науковий керівник - доцент Л.Н. Болдар), кафедри "Сільськогосподарські машини" (науковий керівник -  доцент В.Я. Коваль), методичними розробками творчих колективів кафедр під керівництвом професора М.В. Брагінця, доцента М.Ф. Пермігіна.
На базі наукових розробок Д.Г. Вальянова, О.О. Петренка, В.С. Сухіна, В.Я. Коваля на факультеті сформувався творчий колектив вчених-сівачів (науково-виробнича лабораторія "Дозатор"). Пневматичні сівалки для висіву дрібного насіння овочевих культур, внесення добрив, гербіцидів, стимуляторів росту багато років працюють у господарствах Луганської й Донецької областей. Кращі зразки демонструються на міжнародних і галузевих виставках.


Контактна інформація

Декан факультету - кандидат технічних наук, доцент Кириченко Володимир Єгорович.

З питаннями звертайтеся за телефоном в Луганську: (0642) 96-70-34.