Кафедра політології та соціології

Кафедра політології і соціології була утворена в складі факультету гуманітарної освіти в 2004 році. Очолює кафедру доктор

філософських наук, професор Юрій Олександрович Ротенфельд – член Російського філософського товариства, голова секції

Російського філософського товариства в Луганську з 2003 року, член Міжнародного товариства письменницьких союзів і Міжрегіонального союзу письменників України. Ю.О. Ротенфельд – автор чотирьох монографій («Некласична діалектика», «Запечатана книга» в 3-х книгах), цікавих своїм нетрадиційним філософським підходом до розуміння суті історичних подій, міжособистісних і суспільних відносин, що дає можливість по-новому поглянути і зрозуміти минуле, теперішній час і заглянути в майбутнє. Ю.О. Ротенфельд – учасник двох Всесвітніх філософських конгресів (Москва, 1996; Стамбул, 2004), постійний учасник Всеросійських філософських конгресів, автор більше 30 наукових статей, в яких розглянутий некласичний підхід до розуміння сутності буття і соціокультурних відносин в історичному процесі розвитку суспільства.

Кафедра сьогодні:

Основними напрямами роботи кафедри є навчальна діяльність і наукові дослідження, спрямовані на зміцнення гуманістичних ідей в житті людини і суспільства.

Основними напрямами дослідницької роботи є:

- створення нового методу мислення, спрямованого на об'єктивізацію гуманітарних і суспільних наук;

- розробка об'єктивної концепції соціуму, спрямованої на затвердження загальнолюдських ідеалів і цінностей у формі загальноприйнятих норм, на розв’язання конфлікту культур і практичне налагодження нормальних відносин межу людьми і народами;

- виявлення прогресивного соціального класу майбутнього посткапіталістичного суспільства і формування його ідеології - сервістики;

- обґрунтування сервістичного руху і створення сервістичних політичних партій;

- проведення інноваційних досліджень у сфері гендерних відносин і формування гуманістичної стратегії статі.

"Життя - це служіння".

Результати досліджень представлені в монографіях і на сайті servicism.lg.ua в розділі Публікації.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Сучасна Україна в соціологічному і політологічному контексті», тематика:

«Соціальна структура українського суспільства: тенденції і труднощі розвитку. Сучасні тенденції соціальної стратифікації українського суспільства»;

- «Політична культура молоді»;

- «Масові соціальні рухи як суб'єкти політики»;

- «Механізми формування громадської думки: соціологічний і політологічний аспекти».

Професорсько-викладацький склад

П.І.Б.

Посада,

вчене звання
Назва дисциплін

РОТЕНФЕЛЬД

Юрій Олександрович
Завідуючий кафедрою політології та соціології, доктор філософських наук, професор Етика і естетика, політологія, соціологія

ГРАБОВЕНКО

Наталія Валеріївна
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Етика і естетика, політологія, соціологія

БОНДАРЬ

Анатолій Федорович
Професор кафедри, кандидат історичних наук Етика і естетика, політологія, соціологія

КРИКУНОВА

Світлана Тихонівна

Старший викладач Політологія, соціологія

ШУРДУКОВА

Ірина Миколаївна
Асистент Політологія, соціологія

Адреса та час роботи

Юридична адреса кафедри:
91008, Луганськ ЛНАУ
Проїзд:
• від ж. / Д. вокзалу маршрутні таксі: № 215, № 183, № 154, зупинка с / г інститут.
• від автовокзалу маршрутні таксі: № 197, № 183, № 215, зупинка с / г інститут.
Розташування кафедри:
• номер корпусу - головний
• кабінет зав. кафедрою - № 320 з 8-30
• викладацька - № 213 з 8-30
Телефони:
• (0642) 96-75-48 - деканат факультету гуманітарного освіти
• (0642) 96-75-48 - лаборантська кафедри