Кафедра філософії

Про кафедру

В Луганському національному аграрному університеті  вивчення філософії завжди було найважливішою складовою у підготовці фахівців, хоча як самостійна структурна одиниця кафедра філософії виникла в 1967 році. Тоді її завідувачем був професор В.П. Шкорінов. Великий внесок в педагогічну і наукову діяльність кафедри за роки її становлення і розвитку внесли  доцент, кандидат філософських наук - Галкін І.А.; доцент, кандидат філософських наук – Галкіна Р.М.; доцент, кандидат філософських наук Гуменюк Е.І. доцент, кандидат історичних наук - Дьяченко П.Г.;  старші викладачі - Крикунова С.Т., Лисенко Б.Л. і інші.

З 1984 року і по теперішній час кафедру очолює доцент, кандидат філософських наук, почесний професор Чекер Валерій Миколайович, який одночасно є деканом факультету гуманітарної освіти ЛНАУ. Випускник філософського факультету МДУ ім. Ломоносова, він автор двох монографій і декількох підручників. Його перу належать численні статті по актуальним проблемам філософії, соціально-економічній і політичній проблематиці.

Роботу у вузі він поєднує з великою суспільною діяльністю, будучи депутатом міської Ради м. Луганська (трьох скликань). Під його керівництвом загально університетська кафедра філософії забезпечує засвоєння студентами фундаментальних дисциплін вузівського курсу: філософії, логіки і  релігієзнавства. Учбовий процес здійснюють п'ять штатних викладачів. У їх числі один професор кафедри, доктор філософських наук, три кандидати наук – доценти, один старший викладач.

Плідним стала співдружність завідувача кафедрою з провідним доцентом, кандидатом філософських наук, почесним професором Каськовим Миколою Миколайовичем. Завдяки їх ініціативі тільки за останній час  колектив кафедри підготував і видав підручники: «Введение в традиционную логику. Элементы математической логики и методологии наук» (курс лекций для студентов вузов), «Философия. Курс лекций для студентов, магистров, аспирантов», «Конспект лекцій з історії релігії», «Збірник задач з філософії» в 2-х частях, «Основные сциентистские учения новейшей философии», «Эволюция позитивизма».

На базі кафедри діє науково-методичний семінар, проводяться науково-практичні конференції. Основними темами наукових досліджень були: проблеми гуманізації і гуманітарізації вищої освіти, філософсько-соціологічний аналіз еволюції аграрних відносин в сучасній Україні. Ці дослідження базуються на результатах конкретно соціологічного аналізу питань розвитку АПК Донбасу. Вченими і фахівцями з цікавістю прийнята колективна монографія «Досвід і проблеми реформування аграрного сектора економіки України». Не менший інтерес викликала монографія доцента П.Г. Дьяченко «Моральный подвиг Григория Сковороды». Зараз кафедра займається розробкою теми «Розвиток філософських і соціально-політичних ідей в Україні: історичний і сучасний контекст».

Професор кафедри філософії Титаренко Сергій Анатолійович захистив докторську дисертацію по темі: «Специфіка релігійної філософії Н. Бердяєва». Є автором двох монографій і більше 100 наукових робіт по історії філософії. Створює наукову школу по дослідженню київського круга російських філософів. Є секретарем правління Луганського обласного релігійно-філософського суспільства імені Миколи Бердяєва, а також членом експертної ради при голові Луганської обласної ради.

Доцент Кузнєцов Павло Олексійович займається дослідженням проблеми творчості в освітньому процесі, старший викладач Чугунов Євген Васильович – проблемами особи в постіндустріальному суспільстві. Обидва вони автори багатьох публікацій.

Учбовий процес викладачі кафедри органічно поєднують з ідейно-виховною роботою, в центрі якої знаходяться актуальні проблеми становлення і розвитку української державності, демократії, самосвідомості українського народу, роз'яснення пріоритетних напрямів аграрної політики. Колектив кафедри повний нових задумів. На черзі реалізація багатьох наукових ідей, розробка і упровадження нових, перспективних методів навчання.

Професорсько-викладацький склад:

П.І.Б.

Посада,

вчене звання
Назва дисциплін

ЧЕКЕР

Валерій Миколайович

Декан факультету гуманітарної освіти, завідуючий кафедрою філософії, кандидат філософських наук, доцент, почесний професор кафедри філософії.

Філософія, релігієзнавство,

логіка.

ТИТАРЕНКО Сергій Анатолійович

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії.

Філософія, релігієзнавство,

логіка.

ЦЕХМІСТРО

Іван Захарович

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії.

Філософія, релігієзнавство,

логіка..

КУЗНЄЦОВ

Павло Олексійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії.

Філософія, релігієзнавство,

логіка.

ЧУГУНОВ

Євген Васильович

Старший викладач кафедри філософії.

Філософія, релігієзнавство,

логіка.

ЧЕКЕР

Наталія Валеріївна

Старший викладач кафедри філософії Філософія, релігієзнавство, культурологія

ПИЛИПЕНКО

Світлана Григорівна

Асистент кафедри філософії.

Філософія, релігієзнавство,

логіка.

Адреса і час роботи:

Юридична адреса кафедри:

91008, Луганськ      ЛНАУ

Проїзд:

• від ж./д. вокзалу  маршрутні таксі:  №215, №183, №154, зупинка с/г інститут.

• від автовокзалу    маршрутні таксі: №197, №183, №215, зупинка с/г інститут.

Місцеположення кафедри:

• номер корпусу - головний

• кабінет зав. кафедрою -  №212

• викладацька       -  №213

Телефони:

• (0642) 96-75-48 – кафедра філософії