Факультет гуманітарної освіти

Факультет створено у 1999 році. Метою його заснування була практична допомога ректорату у вирішенні проблем виховання, гуманітарізації освіти, формування національної свідомості громадян України.

Чекер Валерій Миколайович – декан факультету гуманітарної освіти, завідувач кафедрою, кандидат філософських наук, доцент, почесний професор кафедри філософії.

Навчання
Факультет громадських професій надає кожному студенту можливість отримати під час навчання у вузі додатково одну або декілька професій.

Студентам, які навчались і склали іспити, видається посвідчення єдиного зразку про отримання другої професії.

При факультеті гуманітарної освіти діє лабораторія соціально-психологічного аналізу, метою якої є сприяння розвитку виховної концепції, що діє в університеті.

На кафедрі філософії функціонує кабінет культурології, в якому проводяться культурні заходи, експонуються виставки.

Структура факультету

До складу факультету входять кафедри: філософії, історії і українознавства, фізичного виховання, іноземних мов, факультет громадських професій, мовної підготовки іноземних громадян.

На цих кафедрах викладаються наступні учбові дисципліни і факультативи:
історичні: історія України, історія української культури; історія селянства, історія аграрних відносин, історія світової і вітчизняної культури;
філософськи: філософія, соціальна філософія, історія філософської думки, релігієзнавство, філософські і методологічні проблеми природничих наук;
культурологічні: українська мова, ділова українська мова, українська та закордонна культура, етика і естетика, іноземні мови, родина і родинне виховання, культура між особистих відносин, логіка, культура побуту;
суспільні: основи Конституційного права України, соціальні проблеми села, політологія.

Ці напрямки доповнюються відділеннями факультету громадських професій: танцювальним, драматичним, хоровим, шаховим, спортивним (39 відділень). Окрім того, на університетському рівні вони поширюються за рахунок запрошення медичних робітників, юристів, працівників прокуратури і правоохоронних закладів, театру, філармонії, випускників університету минулих років.