Кафедра менеджменту і права

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА

Кафедра менеджменту і права, раніше кафедра управління сільськогосподарським виробництвом – одна з найбільш молодих кафедр на економічному факультеті.

Створена кафедра у 1971 році. Ініціатором її створення був ректор Ворошиловградського сільськогосподарського інституту Всеволожський Юрій Володимирович. Він же першим і очолював дану кафедру. Більше 15 років кафедру очолював д.е.н., професор Поліщук Анатолій Миколайович, а після нього – кандидат економічних наук, доцент Попов Володимир Миколайович.

Тривалий час при кафедрі управління функціонувала науково-дослідна лабораторія управління, як один з підрозділів НІС інституту.

Вона була кузнею науково-педагогічних кадрів. З неї вийшли викладачі: Бондаренко В.І., Воронов В.С.,  Головін В.Т., Дмітров Д.І., Жердєв В.М., Кальченко М.М., Кириченко І.А., Кобилкин А.М., Лебедь В.М., Скоробогатов М.М. З самого початку її існування проводилася підготовка аспірантів.

У 2002 році кафедра управління сільськогосподарським виробництвом була перейменована в кафедру менеджменту і права.

З 2005 року по 2006 рік кафедру очолювала к.е.н., доцент Єрохіна Лариса Василівна.

З 2007 року і по сьогоднішній день кафедру очолює к.е.н., доцент Зось-Кіор М.В.

Зось-Кіор Микола Валерійович закінчив Луганський державний аграрний університет у 1999 р. і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою. Загальний науково-педагогічний стаж – 13 років. Випустив 200 наукових робіт, серед них – 18 монографій. Спеціалізується на викладанні дисциплін «Менеджмент організацій», «Міжнародний менеджмент», «Екологічний менеджмент і аудит».

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 чоловік, з них – 6 доцентів, к.е.н., 4 старших викладача, 2 асистенти. Провідними викладачами кафедри є: завідувач кафедрою, к.е.н., доцент Зось-Кіор М.В., к.е.н., доцент Кальченко М.М., к.е.н., доцент Клименчукова Н.С., к.е.н., доцент Бурда Н.В., к.е.н., доцент Заруцький І.Д., к.істор.н., доцент Ратніков В.Ю., старший викладач Курячий І.Ф., старший викладач Топоровська Л.В., старший викладач Цивін О.Ю., старший викладач Дорошенко Б.М.


Сьогодні викладачі кафедри проводять плідну наукову роботу за темою «Управління процесами сталого розвитку економіки аграрних формувань Східного регіону України». З даного напряму дослідження готуються до захисту 5 кандидатських дисертацій і випуск 18 монографій.

Щорічно на кафедрі публікується понад 50 наукових робіт, в т.ч. монографії, наукової статті в спеціалізованих українських і зарубіжних виданнях. Зокрема, за 2008-2013 рр. членами кафедри опубліковано наукові праці у виданнях провідних ВУЗів України, а також м. Москва, м. Воронеж, м. Ростов-на-Дону, м. Краснодар, м. Волгоград, Республіки Білорусь, Республіки Словаччина, Республіки Македонії, Республіки Казахстан, Індії, Республіки Польща, Республіки Болгарія та інш.

Співробітники кафедри щорічно беруть участь в численних Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях в провідних ВУЗах України і за кордоном (Російська Федерація, м. Анапа, травень 2009 р. і 2011 р., м. Сочі, травень 2012р., м. Мінськ, квітень 2011 р., м. Горки, Республіка Білорусь, травень 2011 р., м. Волгоград, січень 2013 р., м. Варна, Республіка Болгарія).

Плідно ведеться науково-дослідна робота із студентами наукового студентського гуртка кафедри «Евріка», члени якого опублікували за 2007-2012 рр. більше 250 наукових праць, а студентка 4-го курсу «Менеджмент організацій» Муратова Маргарита зайняла III-е місце в II-м турі Всеукраїнської студентської олімпіади в Донецькому державному університеті управління (м. Донецьк, квітень 2009 р.).


Окрім цього про якість освіти можна судити по успіхах студентів на Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах робіт. Серед останніх нагород і заслуг можна відзначити такі основні:

-       грамота за оригінальність і новизну на Міжнародному нобелівському економічному форумі (2010 р.);

-       4 дипломи ІІІ ступені на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук      (2009 р. , 2011 р. і 2012 р.);

-       диплом ІІІ ступені на Всеукраїнському конкурсі випускних, дипломних і магістерських робіт в номінації «Аграрний менеджмент» по напряму підготовки «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» (2009 р.);

-       диплом І та ІІ ступені на Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України» (2010 р.);

-       численні номінації на конкурсах наукових робіт, конференціях і студентських олімпіадах за фахом «Менеджмент організацій і адміністрування»;

-       публікації статей в наукових студентських вісниках Луганського національного аграрного університету, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Донецького державного університету управління, Запорізького національного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенко, Сумського державного університету, Волинського інституту економіки і менеджменту, Дніпропетровського університету економіки і права, Університету банківської справи НБУ, Національної академії наук Республіки Білорусь, Північно-Кавказької академії державної служби (Російська Федерація), Воронежського державного університету (Російська Федерація), Курського державного університету (Російська Федерація), НДІ економіки Південного федерального округу Російської Федерації, Волгоградського державного аграрного університету, Вищої школи економіки і інформатики (Польща), Університет м. Варна (Республіка Болгарія) тощо.


Ряд молодих співробітників кафедри є аспірантами Луганського національного аграрного університету, водночас провідні співробітники є науковими керівниками аспірантів очної та заочної форм навчання.


Професорсько-викладацький склад


ПІБ

Посада і вчений ступінь

Назва дисциплін


Зось-Кіор Микола Валерійович

Завідувач кафедрою, доцент, кандидат економічних наук

1. Менеджмент організацій

2. Міжнародний менеджмент

3. Екологічний менеджмент і аудитКальченко

Микола Миколайович

Доцент, кандидат економічних наук

1. Операційний менеджмент

2. ЛогістикаКлименчукова

Наталія Сергіївна


Доцент, кандидат економічних наук

1. Менеджмент

2. Управління якістюРатників Віктор Юрійович

Доцент, кандидат історичних наук

1. Правознавство;

2. Господарське законодавство;

3. Аграрне і екологічне право.


Курячий Іван Федорович

Старший викладач

1. Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині

2. Основи менеджменту і маркетингу;

3. Діловий протокол і ведення переговорів.


Топоровська

Людмила Вікторівна

Старший викладач

1. Законодавство і право в АПК;

2. Господарське законодавство;

3. Трудове право.


Цивін

Олег Юрійович

Старший викладач

1. Договірне право;

2. Підприємницьке право;

3. Інтелектуальна власність.


Дорошенко

Борис Миколайович

Старший викладач

1. Господарське право

2. ПравознавствоЗаруцький

Іван Дем’янович

Доцент, кандидат економічних наук

1. Менеджмент

2. Операційний менеджмент

3. Логістика


Волошинова

Наталія Олександрівна

Асистент

1.Менеджмент

2. Операційний менеджмент

3. Логістика


Бурда Наталія

Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук

1. Менеджмент

2. Оперативний менеджмент

3. Менеджмент організаційСєдашова

Оксана Анатоліївна


Асистент

1. Брендинг та бренд-менеджментМоісеєнко Марія Миколаївна

Старший лаборантБабенко Наталія Миколаївна

Старший лаборант


На кафедрі на високому рівні окрім науково-дослідницької проводиться і навчально-методична робота. У 2011 р. на навчальний посібник з дисципліни «Корпоративне управління» (автори Гончаров В.М.,Зось-Кіор М.В., Ільїн В.Ю. отримано гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів». Підготовлені також навчальні посібники по дисциплінах: «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Правознавство», «Екологічне право». По всіх дисциплінах розроблені методичні вказівки для самостійної роботи студентів, для практичних занять, а також з програм практик, методичні вказівки по написанню курсових і дипломних робіт по ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».


Основна наукова і навчальна література, видана кафедрою за 2008-2011 р.р. (рекомендована для використання):


1.  Гончаров В.М., Зось-Кіор М.В., Ільїн В.Ю. Корпоративне управління / Навчальний посібник. – Луганськ: Елтон-2, 2011. – 645 с.

2. Зось-Кіор М.В., Бондаренко В.І., Кальченко М.М. та ін. Забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств заходами менеджменту / Монографія. Під загальною редакцією М.В. Зось-Кіора, О.В. Кочеткова. – Луганськ: Елтон-2, 2009. – 140с.

3.  Клияненко Б.Т., Германенко А.Н., Спивак Н.Г и др. Теория и практика формирования цен на сельскохозяйственную продукцию в рыночных условиях. Монография / Под ред. Б.Т.Клияненка, А.Н.Германенка, Н.В.Зось-Киора. – Луганск: Издательство «Элтон-2», 2008. – 288 с.

4.   Сливка С.С., Ануфрієнко О.А. Професійно-політична культура юриста як філософсько-правова категорія / Монографія. -  Луганськ-2, 2008.

5.   Зось-Киор Н.В., Топоровская Л.В. Макроэкономические и cоциальные индикаторы и проблема национальной безопасности / Монография. Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы / Коллектив авторов. – Краснодар, 2009.

6.  Топоровская Л.В., Цывин О.Ю. Анализ элементов инвестиционной модели развития Украины в условиях мирового экономического кризиса / Коллективная монография. Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы. – Краснодар, 2010.

7. Зось-Киор Н.В., Цывин О.Ю., Ковнеров А.В. Определение приоритетов в реализации концепции устойчивого развития / Коллективная монография. Механизм экономико-правового обеспечения национальной безопасности: опыт, проблемы, перспективы / – Краснодар, 2011.

8. Букреев А.М., Гончаров В.Н., Шевченко М.Н., Зось-Киор Н.В., Ильин В.Ю., Пожидаев А.Е.  Вызовы глобализации и антикризисный менеджмент в современых условиях хозяйствования. Монография / Под общей редакцией проф. А.М. Букреева и проф. В.Н. Гончарова. - Луганск: Элтон-2, 2011. - 334 с.

9. Кальченко М.М., Топоровська Л.В., Ратніков В.Ю., Дорошенко Б.М., Цивін О.Ю., Брюховецький А.М.,          Волошинова Н.О., Камишов В.К., Полякова Н.М., Курячий І.Ф., Бурда Н.В., Шалевська О.Ю., Сєдашова О.А., Заруцький І.Д.  Формування організаційно-економічного механізму  управління діяльністю підприємств в умовах глобалізації/ Монографія. Під загальною редакцією М.В. Зось-Кіора. – Луганськ: Елтон-2, 2011. – 248 с.

10. Букреев А.М., Гончаров В.Н., Захаров С.В., Зось-Киор Н.В., Ильин В.Ю., Пожидаев А.Е.  Кризис-менеджмент : учебное пособие / Под ред. проф. А.М.Букреева и проф. В.Н.Гончарова. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. – 400 с.

11. Букреев А.М., Гончаров В.Н., Шевченко М.Н., Зось-Киор Н.В., Ильин В.Ю. Антикризисное управление: учебное пособие /Под ред. проф. А.М. Букреева и проф. В.Н. Гончарова. – Луганск: Элтон-2, 2012. – 416 с.

12. Букреев А.М. Управление организационно-хозяйственным механизмом устойчивого развития предприятий в контексте глобализации: монография / А.М.Букреев, В.Н.Гончаров, А.Е.Пожидаев, В.Ю.Припотень, Н.В.Зось-Киор, С.В.Захаров, Г.В.Теплицкий. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2012. – 280 с.

13. Антикризисное управление на предприятиях в условиях обострения глобальной конкуренции: монография / А.М.Букреев, В.Н.Гончаров, Т.Н.Рыбина и др. – Минск: Мисанта, 2012. – 434 с.

14. Антикризисное управление : Учебное пособие / Под ред. проф. А.М. Букреева и проф. В.Н. Гончарова. – Усть-Каменогорск: ВКГУ им. С. Аманжолова, 2013. - 302 с.

15. Логистика : Учебное пособие / В.В. Кобзев, В.Н. Гончаров, В.А. Левенцов, Н.В. Зось-Киор, О.В.Орлова-Курилова, И.Д. Заруцкий; СПГПУ, ЛНАУ. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 412 с.

16. Менеджмент : Учебное пособие / В.Н. Гончаров, В.М. Бугаков, В.П. Бычков, Н.В. Зось-Киор, М.А. Шибаев, Н.Н. Кальченко, И.Д. Заруцкий, А.Е. Пожидаев, И.Н. Шпилевой. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 348 с.


Між співробітниками і викладачами кафедри складаються стосунки доброзичливості і взаємодопомоги. Молоді фахівці відчувають підтримку досвідчених наставників. На кафедрі створена доброзичлива, сприятлива обстановка для науково-дослідної і педагогічної роботи, панує дух позитивного психологічного клімату. Зараз кафедра менеджменту і права - одна з кращих кафедр економічного факультету ЛНАУ.Адреса і час роботи:

Юридична адреса кафедри:

91008, Луганськ, ЛНАУ, кафедра менеджменту і права

Проїзд:

-        від залізничного вокзалу маршрутне таксі № 215 № 183 №154 (зупинка Аграрний університет);

-        від автовокзалу маршрутне таксі № 197, № 215, № 132 А, (зупинка Аграрний університет)


Місцезнаходження кафедри:

Головний корпус:

Кабінет завідувача: Г-101

Викладацькі: Г-103, Г-121

Телефони: (0642) 96-71-07

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду