Кафедра фінансів і кредиту

Історія кафедри

Одним із найголовніших напрямів підготовки фахівців економічних спеціальностей є їх фінансова освіта. З початку створення економічного факультету вузу фінансові дисципліни студентам викладалися на кафедрі бухгалтерського обліку доцентами, кандидатами економічних наук Аверкиним  В.Д. та  Тереховою Л.І.

З метою забезпечення фінансово-кредитної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації 1 лютого 1998 року в університеті було створено кафедру «Фінанси і кредит» на базі кафедри «Облік і фінанси».  Нову кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент, почесний професор університету Матичак П.П.

З 2002 року кафедрою здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Фінанси та кредит».

Кафедра сьогодні


Сучасне обличчя кафедри сформувалося завдяки значним зусиллям багатьох людей і, насамперед, її завідувача Матичака Петра Петровича, що протягом 13 років очолює кафедру. Така стабільність сформувала і створила надійне інтелектуальне і наукове підґрунтя для творчого розвитку і плідної науково-освітньої діяльності.

На сьогоднішній день на кафедрі працює 7 кандидатів економічних наук: Матичак П.П., Іванюк І.В., Соломатіна Т.В., Онікієнко О.В., Худолій О.В., Філімонов О.В., Пєрєдєрієва С.О.; 5 асистентів: Юрчагин О.С., , Гарькава Н.М., Коц О.М., Хатнюк О.В., Лисенко В.А. та старші лаборанти Ліщук Н.В., Мурашкіна Т.Г. Асистенти являються є аспірантами заочної форми навчання або здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук.На кафедрі ведеться плідна науково-дослідна робота. За результатамиза результатамирезультатами досліджень підготовлено ряд рекомендацій для впровадження у виробництво.

Сьогодні кафедра є провідною при підготовці бакалаврів з фінансів та кредиту, а також спеціалістів з фінансів у Луганському національному аграрному університеті.

Підготовка фахівців з фінансів здійснюється на базі підприємств Луганської, Донецької, Ростовської та інших областей, а також установ державного казначейства, Пенсійного фонду|фундації|, податкових адміністрацій, контрольно-ревізійних управлінь, страхових компаній.

Для проведення занять викладачі кафедри використовують свої наукові розробки, що видані у вигляді статей, методичних розробок, монографій, також притягуються фахівці установ за напрямами підготовки.

Сучасний склад кафедри

П.І.Б.

Посада

Наукова

ступінь,

вчене звання

Дисципліни, що викладаються

Матичак

Петро Петрович

Завідувач кафедри

к.е.н.,

доцент,

доктор філософії,

почесний професор ЛНАУ,

член-кореспондент Міжнародної академії науки та практики організації виробництва

1.фінанси;

2.фінанси підприємств;

3.фінансовий менеджмент;

4.кредитування

Іванюк

Ірина Вікторівна

доцент

к.е.н.,

доцент,

доктор філософії

1.гроші і кредит;

2.інвестування;

3.цінні папери;

4.фінансовий ринок

Соломатіна

Тетяна Василівна

доцент

к.е.н.,

доцент,

доктор філософії

1.фінансовий менеджмент,

2.фінанси,

3.фінанси підприємств,

4.ринок фінансових послуг

Онікієнко Олена Вячеславівна

доцент

к.е.н.

1.гроші і кредит,

2.фінанси;

3.місцеві фінанси,

4.страхування

Худолій Олександр

Володимирович

доцент

к.е.н.,

доцент,

доктор філософії

1.страхування,

2.страхові послуги,

3.соціальне страхування

Філімонов Олександр Васильович

доцент

к.е.н.,

доцент,

доктор філософії

1.податкова система,

2. податковий менеджмент,

3.гроші і кредит,

4.фінансовий менеджмент

Передерієва

Світлана Олександрівна

доцент

к.е.н.

1.фінансова діяльність суб'єктів господарювання,

2.гроші і кредит,

3.фінансова санація і банкрутство,

4.фінансово-економічна діяльність

Юрчагін

Олександр Семенович

асистент

--

1.податкова система,

2.страхові послуги,

3.страхування,

4.фінанси,

Гарькава

Наталія Миколаївна

асистент

--

1.гроші і кредит,

2.фінанси,

3.фінансова діяльність суб'єктів господарю-вання

Коц

Олена Михайлівна

асистент

--

1.гроші і кредит,

2.фінанси,

3.фінансовий менеджмент,

4.фінанси підприємств

Хатнюк

Оксана Василівна

асистент

--

1.гроші і кредит,

2.фінанси,

3.фінанси підприємств

Ліщук Надія Володимирівна

Старший лаборант

-

-

Мурашкіна Тетяна Геннадіївна

Старший лаборант

-

-

Наукова робота кафедри

Протягом 2007 – 2011 років науково-дослідна робота на кафедрі ведеться по темі: «Фінансове забезпечення підприємств і установ». В рамках вказаної теми досліджуються актуальні питання формування джерел фінансового забезпечення підприємств аграрного сектора, а саме:

-  власних джерел відтворення капіталу;

-  зовнішніх інвестицій, їх залучення та використання;

-  банківського кредитування підприємств АПК тощо.

За результатами наукових досліджень за вказаною темою викладачами кафедри видано понад 70 наукових статей, 5 монографій, зроблено доповіді на багатьох Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Усього за 13 років існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано понад 200 наукових праць. У період з 2002 по 2011 рік викладачами кафедри захищено 5 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів економічних наук за спеціальностями «Гроші, фінанси і кредит» та «Економіка та управляння підприємствами».

Протягом кожного року систематично проводяться засідання гуртка наукової роботи студентів, на яких заслуховуються доповіді з актуальних питань фінансового забезпечення агросфери в України. Студенти гуртка приймають активну участь Міжнародних, Регіональних та внутрішньо вузівських науково-практичних конференціях молодих науковців.

Студентські наукові роботи щорічно приймають участь у  «Всеукраїнському конкурсі студентських праць з природничих наук, технічних і гуманітарних наук».

Контактна інформація

Адреса кафедри: м. Луганськ, ЛНАУ, Головний корпус, ауд. 408, 409

Поштовий індекс: 91008

Телефон: /0642/ 96-73-09

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду