Економічний факультет

Економічний факультет у нашому університеті був створений у 1959 році.
Першим деканом економічного факультету був старший викладач М.С. Бутильський. У наступні роки деканат очолювали доценти: М.П. Власенко, Л.М.  Кравченко, М.В. Ксєнофонтов, Г.М. Головко, В.Ф. Скрябіна, М.Г. Співак, Л.В. Єрохіна, Г.Г. Мельник.
З 2007 року до цього часу деканом економічного факультету є М.М Шевченко, випускниця економічного факультету університету. Її педагогічна діяльність розпочалася у 1994 р. з посади асистента кафедри бухгалтерського обліку. Нині Марія Миколаївна - доцент кафедри економічної теорії і маркетингу, вона  є автором понад 72 наукових публікацій, серед них статті, методичні рекомендації, 3 монографії, 1 навчальний посібник.
Заступники декана з навчальної роботи — доценти О.М. Германенко, І.А. Денисенко, з виховної роботи — доцент К.В. Бондар, асистент І.Г. Лотохова, заст. декана з практики П.Ю. Ткачук, а також секретарі факультету О.В. Бурлуцька і Ю.В. Капустіна.
Факультет розташований у головному корпусі університету й має у своєму розпорядженні навчальні аудиторії й комп'ютерні класи,  оснащені необхідним обладнанням і сучасною комп'ютерною технікою.
Процес навчання забезпечують вісім кафедр, якими керують досвідчені вчені й педагоги:
—  економічна теорія й маркетинг — професор В.Г. Ткаченко;
—  економіка  підприємства і управління трудовими ресурсами — професор В.М. Гончаров;
—  менеджмент і право — доцент М.В. Зось-Кіор;
—  аудит і контролінг - доцент О.В. Родіонов;
—  бухгалтерський облік — доцент О.М. Германенко;
—  статистика й економічний аналіз — доцент О.В. Кочетков;
—  фінанси й кредит — доцент П.П. Матичак;
—  економічна кібернетика — доцент І.М. Кукса;
—  агробізнес та управління соціально-економічними системами - професор Т.М. Татаренко
На кафедрах працюють досвідчені висококваліфіковані викладачі, 80 % з яких мають учений ступінь і звання.
Кафедри факультету забезпечені навчально-методичними посібниками, які дозволяють здійснювати підготовку фахівців відповідних спеціальностей згідно з вимогами стандартів вищої школи України.
Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, фахівець і магістр за спеціальностями: менеджмент організацій, облік і аудит, економіка підприємства, економічна кібернетика, фінанси, маркетинг.
На факультеті налагоджені тісні зв'язки з провідними науково-дослідними інститутами й вищими навчальними закладами України: Київським національним науковим центром "Інститут аграрної економіки", Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним економічним університетом, Національним аграрним університетом, Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва, Харківським національним технічним університетом сільського господарства та іншими.
Крім того, учені факультету підтримують тісні міжнародні наукові зв'язки: беруть участь у наукових дослідженнях та наукових конференціях, конгресах, семінарах у Санкт-Петербурзькому державному університеті, Московській сільськогосподарській академії ім. К.А. Тімірязєва, Кубанському державному аграрному університеті та інших провідних навчальних закладах.


Контактна інформація

Декан факультету - кандидат економічних наук, доцент Шевченко Марія Миколаївна.

З питаннями звертайтеся за телефоном в Луганську: (0642) 96-71-90.