Кафедра агрохімії та грунтознавства

Історія і досягнення

З моменту заснування університету (1921 р.) викладачі дисциплін геологіЇ грунтознавства та агрохіміЇ входили до складу кафедри загального землеробства, яка є однією з найстаріших на агрономічному факультеті. Роботи вчених кафедри, які проводилися в цей період, були спрямовані на розробку агротехнічних заходів та внесення добрив для підвищення врожайності культур і родючості грунтів. Професор А. А. Христєва займалася розробкою методу одержання і застосування добрив з каменоугольних порід.
Після повернення інституту з евакуації організується кафедра грунтознавства, геології та агрохімії. Її першим завідувачем був призначений, в грудні 1944 року, М. К. Конаков, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.
У цей час вчені кафедри працювали над проблемою застосування добрив в умовах Донбасу. Був запропонований і впроваджений у виробництво ефективний спосіб використання органо-мінеральних добрив у посушливих районах Донбасу.
У 1953 році на кафедру, після закінчення аспірантури, приходить Л.І. Акентьева. З перших днів своєї педагогічної роботи молодий науковець включається до науково-дослідницької роботи. Вона розробляє ефективні заходи боротьби з ерозією грунтів та підвищення родючості еродованих земель в Донбасі. Даною проблемою з нею разом займався асистент В. Г. Суховерхов (випускник Луганського сільськогосподарського інституту в 1949 році). В кінці 50-х років на кафедру приходять кандидат сільськогосподарських наук М. І. Єфімцев і Г. Я. Ткачова (випускниця нашого університету в 1952 році).

У 1962 році завідувачем кафедри був призначений доцент, кандидат сільськогосподарських наук М. І. Єфімцев. На початку 60-х років на кафедру приходять нові вчені після закінчення аспірантури В. Ф. Малихіна (з 1960 по 1990 роки), яка займалася вивченням впливу мікроелементів на врожайність і якості кукурудзи в умовах Донбасу. Також П. М. Боярський, який вивчав питання поліпшенням фізико-хімічних властивостей засолених грунтів за допомогою внесення добрив і гіпсу. За період роботи (з 1962 по 2009 роки) П. М. Боярський на факультеті займав різні посади. У тому числі і очолював його більш ніж 15 років (з 1963 по 1968 роки, з 1975 по 1986 роки, з 1989 по 1997 роки).
По завершенні Луганського СГІ в 1966 році на кафедру приходить І. М. Білокобильський, який працював асистентом. Він займався науковою роботою з використання хлористого амонію (побічного продукту при виробництві соди). Вивчав його вплив на врожайність, якість сільськогосподарських культур і родючість грунту в умовах Донбасу. Результатом успішної науково - дослідної роботи були підготовлені й успішно захищені кандидатські дисертації І.М. Білокобильського (1969 рік) і Г. Я. Ткачової (1973 рік). За результатами науково-дослідних робіт подготовленна і успішно захищена докторська дисертація Л. І. Акентьевой (1977 рік)
У 1970 році кафедра агрохімії, грунтознавства, мікробіологія та фізіологія рослин розділена на дві. Завідувачем кафедрою агрохімії і грунтознавства була призначена Л. І. Акентьева. До складу кафедри увійшли доцент П. М. Боярський, асистенти А. Б. Гнилицька та В. Г. Суховерхів. Завідувачем кафедрою агрохімії та фізіології рослин був призначений М. І. Єфімцев, а до складу її зараховані доценти В. Ф. Малихіна, І. М. Білокобильський, О. М. Харач та асистенти: Г. Я. Ткачова і В. В. Кульчіхін.

У 1973 році ці дві кафедри знову об'єднані, і завідувача призначена Л. І. Акентьева. На дослідному полі в навчально-дослідному господарстві інституту закладено два стаціонарних досвіду: перший - з вивчення впливу органо-мінеральної системи добрив на врожайність, якість культур і родючість грунту; 2 - з вивчення біологічної системи застосування добрив при використанні різних способів основного обробітку грунту в польовому сівозміні на еродованих землях Донбасу. На підставі отриманих даних захищена кандидатська дисертація випускницею ВУЗу, науковим співробітником, аспіранткою М. С. Чижової, яка в даний час працює доцентом на кафедрі. У 1982 році після закінчення аспірантури на кафедру приходить А. І. Денисенко, який у 1986 р. захищає дисертацію, після чого працює доцентом.
Для виконання завдань з науково-дослідної роботи на кафедрі була організована Біохімічна лабораторія, завідуючої якої була призначена В. А. Бєляєва. До складу лабораторії входили наукові співробітники Є. Г. Гусєва, Т. І. Стародубцева, і старші лаборанти: П. В. Шеліхов (в даний час декан факультету харчових технологій ЛНАУ), А. М. Бондаренко, Г. П. Матичак ( асистент кафедри), Н. А. Спіряева, А. Н. Шеховцов, О. С. Мальцева та М. М. Румянцева (працює старшим викладачем на кафедрі), лаборанти В. С. Роденко, А. Д. Кувшинова.
За завданням Міністерства сільського господарства кафедрою визначено ступінь забруднення грунтів і сільськогосподарських рослин важкими металами в Луганській області та розроблено положення зниження їх надходження в продукцію рослинництва. Була створена карта забруднення важкими металами Луганської області.
З 1999 року кафедру очолює почесний професор університету, кандидат сільськогосподарських наук А. І. Денисенко. У ці роки на кафедрі виконувалась науково-дослідна робота на тему: «Науково-обгрунтовані рекомендації по якісному складу добрив для овочевих культур в Донбасі», що дозволило розробити і впровадити в масове виробництво нові види мінеральних добрив з добавками мікроелементів під овочеві культури.

Кафедра агрохімії провела науково-дослідну роботу за темою: «Динаміка використання елементів живлення в агроекологічних і економічно обгрунтованих 7 - і 4-пільній сівозміні на слабо еродованих чорноземах Донбасу». У виконанні даної тематики активно брали участь новоприйняті спеціалісти доцент В. М. Рибіна, асистент Г. П. Матичак (на кафедру прийшли в 2000 р. з ЛІАПП) і старший викладач В. М. Каспарі (з 2001 р.)
Багато студентів продовжили свої наукові дослідження в аспірантурі. Завдяки отриманій базовій агрономічній освіті вони успішно захистили дисертації і зараз працюють в передових науково-дослідних установах України, в тому числі:
- Академік, доктор сільськогосподарських наук С. Ю. Булигін;
- Завідувачем відділом агрофірми «Амако» С. А. В'ялий;
- Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри грунтознавства та агрохімії ЛНАУ А. А. Суслов.
За сумлінну роботу наші співробітники були нагороджені орденами і медалями, грамотами та цінними подарунками: М. К. Конаков в 1947 р. - медаллю «За доблесну працю» та в 1953 р. «Орденом Трудового Червоного Прапора»; М. І. Єфімцев в 1966 р. - орденом «Знак Пошани»; В. Ф. Малихіна в 1970 р. - медаллю «За доблесну працю»; Л. І. Акентьева в 1971 р. - «Орденом Трудового Червоного Прапора»; В. М. Каспарі в 2005 р. - медаллю «Василь Сухомлинський» і знаком «Відмінник освіти України», грамотами міністерства і освіти України, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації м. Луганська, Денисенко А. І. в 2004 р. - знаком «Відмінник освіти України».


Кафедра сьогодні

Це висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який вирішує проблеми раціонального використання мінеральних та органічних добрив, збереження грунтової родючості, підвищення врожаю і поліпшення його якості.

Сучасні тенденції в науковій роботі кафедри - збалансоване харчування рослин, як гарантія стабільного функціонування агроекосистем. Рішення цієї задачі за допомогою біологізації землеробства, шляхом широкомасштабного використання «біогумусу» - найважливішого елементу в отриманні екологічно чистої сільськогосподарської продукції. А також розробка перспективних органо-мінеральних комплексів для збалансованого живлення рослин.

Теоретичні знання, отримані студентами, з предметів грунтознавчого і агрохімічного напрямів успішно втілюються у практичні результати на базі УНПАК ЛНАУ «Колос».

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ГРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ

ПІБ Посада, вчений ступінь, вчене звання Назва дисципліни

Денисенко Анатолій Іванович

завідувач кафедрою,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент
1. Агрохімія
2. Основи програмування врожаю сільськогосподарських культур
3. Система застосування добрив на меліорованих землях
4. Розробка систем добрив і агроекологічна оцінка грунтів
5. Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур

Чижова Марія Сергіївна
доцент,
кандидат сільськогосподарських наук
1. Програмування урожаїв сільськогосподарських культур
2. Сільськогосподарська меліорація
3. Основи гідротехнічної меліорації
4. Основи програмування систем добрив
5. Агрохімія
6. Система застосування добрив
7. Розробка систем добрив

Рибіна Валентина Миколаївна
доцент,
кандидат сільськогосподарських наук
1. Нові та перспективні види добрив
2. Хімія з основами біогеохімії
3. Основи агрохімії
4. Сільськогосподарська меліорація
5. Охорона та раціональне використання природних ресурсів
6. Добрива культур захищених грунтів

Каспарі Валентина Михайлівна
старший викладач,
кандидат біологічних наук
1. Грунтознавство
2. Гідрологія
3. Агрохімія
4. Ландшафтознавство
5. Основи хімічної екології
6. Геологія з основами геоморфології
7. Основи екологічної хімії

Румянцева Наталя Миколаївна
старший викладач,
магістр агрономії
1. Геологія з основами геоморфології
2. Регулювання процесами родючості земель
3. Основи програмування та системи добрив
4. Боротьба з ерозією грунтів у Донбасі
5. Грунтознавство
6. Грунтознавство з основами геоморфології
7. Система добрив на меліорованих землях

Несторенко Світлана Миколаївна

старший викладач,
кандидат сільськогосподарських наук
1. Грунтознавство
2. Вступ до спеціальності
3. Регулювання процесів родючості грунтів
4. Університетська освіта
5. Контурно-меліоративна система землеробства
6. Боротьба з ерозією грунтів
7. Система застосування добрив на меліорованих грунтах
8. Екологічні основи застосування добрив

Матичак Галина Прокопівна
асистент,
магістр агрономії
1. Хімія з основами біогеохімії
2. Основи агрохімії
3. Добрива культур закритого грунту
4. Система застосування добрив
5. Агрохімія
6. Нові та перспективні види добрив
7. Системи застосування добрив на меліорованих землях

Суслов Олексій Опанасович
доцент,
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
1. Основи екологічної безпеки акваторій і територій
2. Управління якістю сільськогосподарської продукції
3. Охорона та раціональне використання природних ресурсів
4. Контурно-меліоративна система землеробства
5. Грунтознавство

Хаблак Сергій Григорович
доцент,
кандидат біологічних наук
1.Основи екологічної безпеки акваторій і територій
2. Основи хімічної екології
3. Агрохімія
4. Боротьба з ерозією грунтів у Донбасі
5. Грунтознавство

Наукова діяльність

Новим етапом розвитку кафедри грунтознавства та агрохімії можна вважається 2005 р. Саме тоді організована лабораторія «вермікультури» (завідувач С. І. Давидов), метою якої є отримання добрива «біогумусу», а в майбутньому - нових видів добрив з добавкою мікроелементів та стимуляторів росту для конкретних польових, овочевих і плодових культур стосовно до грунтів Донбасу. Цей напрямок досліджень пов'язаний з великим дефіцитом внесення органічної речовини в агроекосистемах протягом останніх 20 років. Внаслідок чого вмісту гумусу в орному шарі грунту різко скорочено, погіршилися мікробіологічні процеси трансформації елементів живлення рослин.
Використання «біогумусу» у твердій фазі і витяжки з нього (препарат «Айдар») забезпечує одержання екологічно чистої рослинницької продукції в умови Донбаського регіону.
Під керівництвом завідувача кафедрою почесного професора ЛНАУ Анатолія Івановича Денисенка викладачі і співробітники кафедри протягом 2005-2009 рр.. вивчили питання «Прийоми одержання екологічно чистої високоякісної сільськогосподарської продукції в короткоротаційних польовому сівозміні» на базі навчального науково - виробничого агропромислового комплексу Луганського НАУ «Колос». Результати проведених досліджень виявили позитивний вплив біогумусу в дозі 5 т / га, значно зросла врожайність і якість одержаної сільськогосподарської продукції.
Зроблені висновки показали доцільність, актуальність проведених досліджень і необхідність їх впровадження в передових агроформуваннях східного регіону України.
На кафедрі працює молодіжний науково-дослідний гурток «агрохімік», в якому займаються 72 студента агрономічного факультету. Очолює його досвідчений педагог і вчений Марія Сергіївна Чижова. У рамках діяльності даного гуртка студентство має можливість оволодівати сучасними прийомами управління поживним режимом сільськогосподарських культур, для отримання високоякісної рослинницької продукції.
Слід зазначити, що на кафедрі успішно і плідно працює науково-виробнича лабораторія моніторингу грунтів (старший лаборант Ковальова В.Ф.).
На кафедрі пройшли навчання понад 30 аспірантів. В даний час в аспірантурі навчається 3 аспіранти.
Виконання наукового та навчального процесу на високваліфікованих рівні та їх впровадження в передових господарствах Донбаського регіону забезпечують старші лаборанти Севастьянова О. В., Федоренко О. П.
З 2010 року викладачами та співробітниками кафедри розроблено та впроваджено новий сівозміну для виконання наукової роботи за темою: «Розробка еколого-біологічної агротехнології виробництва продукції на еродованих чорноземах при використанні перспективних органо-мінеральних добрив та їх сумішей на основі біогумусу».
Метою даної роботи є розробка еколого-біологічної технології виробництва сільськогосподарської продукції в сівозміні на еродованих чорноземах для поступового відродження родючості грунту при використанні перспективних органо-мінеральних добрив та їх сумішей.
Очікувані результати проведеної роботи знайдуть своє вираження у вирішенні проблем:
- Екологізації сучасних агроекосистем;
- Підвищення грунтової родючості;
- Біологічно орієнтоване управління поживним режимом рослин при активізації мікробіологічних циклів трансформації елементів живлення;
- Підвищення продуктивності сучасних сівозмін;
- Отримання високоякісних рослинницької продукції;
- Поліпшення економічних показників реформованих агропромислових підприємств.
Таким чином, успішно вирішується проблема підвищення родючості еродованих грунтів північного степу Україні, збереження позитивного балансу гумусу, збалансованого поживного режиму рослин і одержання екологічно чистої продукції в умовах промислового забруднення, що відповідає світовим стандартам.

Пропозиція до співпраці в галузі регулювання поживного режиму рослин


Використовуючи фундаментальні та прикладні наукові розробки кафедри грунтознавства та агрохімії, за попередній період, пропонуємо співпрацю агропромисловим формуванням.
1. Агрохімічне обстеження грунтів господарства на вміст азоту, фосфору, калію, гумусу.
2. Складання і коректування агрохімічних картограм на основі змісту легкогідролізуемого азоту, фосфору і калію.
3. Повне обстеження грунтів господарства. Розрахунок програмованої врожайності вирощуваних у господарстві сільськогосподарських культур.
4. Розробка систем захисту і підвищення продуктивності еродованих грунтів.
5. Розробка та впровадження научнообоснованних систем добрив для отримання програмованого високоякісного врожаю, підвищення родючості грунтів.
6. Розробку рекомендацій щодо:
- Внесення та підвищенню кількості органічних добрив у господарствах;
- Приготування компостів;
- Використання рослинних залишків в якості добрив;
- Використанню сидератів.
7. Наданню научнообоснованних рекомендацій щодо впровадження у виробництво нових світових та вітчизняних макро-та мікродобрив.
8. Визначення ступеня забруднення грунтів і сільськогосподарських рослин важкими металами в умовах Донбасу та надання рекомендацій щодо захисту їх в продуктах сільськогосподарського виробництва.
9. Проведення аналізу за визначенням азотом і фосфором рослин озимої пшениці навесні і влітку, а також видача рекомендацій з проведення кореневої і позакореневого підживлення при різних погодних умовах.
10. Розробка систем добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.
11. Проведення аналізу вмісту азоту, фосфору, калію, гумусу, натрію, хлору та розробці систем добрив для закритих грунтів теплиць.
12. Раціональне застосування органо-мінеральних добрив на основі біогумусу для одержання екологічно чистої ратсеніеводческой продукції.

Список дисциплін
Дисципліна 1 - Агрохімія
Дисципліна 2 - Боротьба з ерозією грунтів
Дисципліна 3 - Введення в спеціальність
Дисципліна 4 - Геологія з основами геоморфології
Дисципліна 5 - Гідрологія
Дисципліна 6 - Контурно-меліоративна система землеробства
Дисципліна 7 - Грунтознавство
Дисципліна 8 - Ландшафтознавство
Дисципліна 9 - Нові та перспективні види добрив
Дисципліна 10 - Основи гідротехнічної меліорації
Дисципліна 11 - Основи програмування врожаю сільськогосподарських культур
Дисципліна 12 - Основи програмування систем добрив
Дисципліна 13 - Основи хімічної екології
Дисципліна 14 - Основи екологічної безпеки акваторій і територій
Дисципліна 15 - Основи екологічної хімії
Дисципліна 16 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Дисципліна 17 - Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур
Дисципліна 18 - Розробка систем добрив і агроекологічна оцінка грунтів
Дисципліна 19 - Регулювання процесів родючості грунтів
Дисципліна 20 - Сільськогосподарська меліорація
Дисципліна 21 - Система застосування добрив на меліорованих землях
Дисципліна 22 - Добрива культур захищених грунтів
Дисципліна 23 - Університетська освіта
Дисципліна 24 - Управління якістю сільськогосподарської продукції
Дисципліна 25 - Хімія з основами біогеохімії
Дисципліна 26 - Екологічні основи застосування добрив

Співпраця з науковими установами

1. Інститут кормових культур (м. Плевен), Сільськогосподарської Академії Республіки Болгарія (ЄС)
2. Луганський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції
3. Луганський інститут агропромислового виробництва
4. Луганський Інститут Селекції і Технологій
5. Інститут сільськогосподарської мікробіології НААНУ
6. Південна дослідна станція інституту сільськогосподарської мікробіології НААНУ

Навчальна література видана на кафедрі і рекомендована для використання (після 2002 року)

1.     Денисенко А.И., Чижова М.С., Рыбина В.Н., Матычак Г.П.  Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по агрохимии для специальности «Агрономия» / Методические указания. Луганськ. – 2003. – 45 с.

2.     Денисенко А.И., Чижова М.С., Рыбина В.Н., Матычак Г.П.  Методические указания к составлению курсового проекта по агрохимии на тему: «Агрохимическая служба хозяйства» / Методические указания. Луганськ. – 2003. – 32 с.

3.     Денисенко А.И., Чижова М.С., Рыбина В.Н., Матычак Г.П.  Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по применению удобрений на орошаемых землях / Методические указания. Луганськ. – 2003. – 35 с.

4.     Денисенко А.І. Добрива та агрохімічні засоби в адаптивному землеробстві. / Учбовий посібник. Луганськ. – 2006. – 404 с.

5.     Рыбина В.Н., Денисенко А.И. Агроэкономическая оценка почв. Учебное пособие. – 2006. – 257 с.

6.     Чижова М.С., Рыбина В.Н., Денисенко А.И. Методическое пособие по курсу «Программирование урожаев сельскохозяйственных культур в условиях Донбасса». – 2006. – 69 с.

7.     Боярский П.М, Севастьянова А.В. Методическое пособие для выполнения лабораторно-практических работ по почвоведению. – Луганск. – 2006. – 64 с.

8.     Боярський П.М., Денисенко А.І., Несторенко С.Н., Румянцева Н.М. Методичні рекомендації з польової практики з ґрунтознавства для студентів агрономічного факультету спеціальності «Агрономія», «Лісове господарство». – Луганськ: ЛНАУ, 2009. – 18 с.

9.     Боярский П.М., Денисенко А.И., Несторенко С.Н. Регулирование процессами повышения плодородия почв / Методическое пособие. – Луганск.: ЛНАУ, 2009. – 40с.

10.  Каспари В.М. Методические указания к выполнению лабораторных работ по основам экологической химии факультета пищевых  технологий специальности 6.070800 «Экология и охрана окружающей среды. – Луганск.: ЛНАУ, 2009. – 24с.

11.  Каспари В.М. Методические указания по проведению учебной практики по почвоведению для студентов специальности «Экология и охрана окружающей среды». – Луганск.: ЛНАУ, 2009. – 8 с.

12.   Рыбина В.Н., Денисенко А.И. Методические указания по курсовой работе по биогеохимии для специальности 6.070800 «Экология и охрана окружающей среды». – Луганск.: ЛНАУ, 2009. – 36 с.

13.  Рыбина В.Н., Денисенко А.И., Матычак Г.П. Методические указания по биогеохимии для студентов специальности «Экология и охрана окружающей среды». – Луганск.: ЛНАУ, 2009. – 36 с.

14.  Рыбина В.Н. Методические указания к самостоятельной работе по биогеохимии для студентов специальности 6.070800 «Экология и охрана окружающей среды». – Луганск.: ЛНАУ, 2009. – 40 с.

15.  Рибіна В.М., Денисенко А.І., Матичак Г.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни  „Основи агрохімії” для студентів за спеціальністю 6.130400 - Лісове господарство напряму підготовки 1304 – Лісове  і садово-паркове господарство, кваліфікації – Молодший інженер лісового господарства. – Луганськ: ЛНАУ, 2010. – 34 с.

16.   Несторенко С. Н, Денисенко А.И., Суслов А. А., Чижова М. С.,  В. Н. Рыбина Методические указания к лабораторно-практическим занятием по дисциплине «Контурно-мелиоративные системы земледелия» для студентов 3 курса агрономического специальности «Агрономия». – Луганск.: ЛНАУ, 2010. – 35 с.

Адреса кафедри
91008, м. Луганськ, містечко ЛНАУ,
агрономічний факультет,
кафедра грунтознавства та агрохімії

Проїзд від ж / д вокзалу - маршрутне таксі № 154
Проїзд від автовокзалу - маршрутне таксі № 197, 215, 132а

Місце розташування кафедри:
- агрономічний факультет, кафедра грунтознавства та агрохімії
- кабінет зав. кафедрою № 211
- Викладацька, кабінет № 212, 309

Контактна інформація

Телефон в Луганську: (0642) 96-76-94.(завідувач кафедрою грунтознавства і агрохімії А.И. Денісенко)