Агрономічний факультет

Агрономічний факультет веде навчання за двома спеціальностями: "Агрономія" та "Лісове і садово-паркове господарство".

Після закінчення четвертого курсу студенти складають державний іспит, одержують диплом бакалавра й спеціальність "Технолог агрономії", а після закінчення п'ятого курсу захищають дипломні роботи, здобуваючи диплом фахівця й кваліфікацію агронома або бакалавра лісового і садово-паркового господарства. Охочі продовжують навчання на стаціонарній або заочній магістратурі протягом одного року, де готують і захищають випускну роботу, стають магістрами, здобуваючи кваліфікацію агронома-дослідника.

Зараз факультет увійшов у Болонський процес навчання студентів за єдиною європейською системою з видачею єдиних європейських дипломів. Навчання студентів проводить колектив висококваліфікованих, досвідчених викладачів – професорів, доцентів, асистентів, які працюють на шести кафедрах факультету: ґрунтознавства і агрохімії; землеробства; плодоовочівництва і лісівництва; селекції та захисту рослин; біології рослин; рослинництва. Учені факультету, одночасно із навчанням проводять велику науково-дослідну роботу, до якої залучені усі студенти. Для закріплення теоретичних знань й одержання практичного досвіду роботи студенти проходять навчальні й виробничі практики в навчально-дослідному господарстві університету, в господарствах Луганської й Донецької областей, у наукових установах України, а також у господарствах зарубіжних країн: США, Англії, Німеччини, Швеції, Данії, Нідерландів, Ірландії, Польщі.

З 1996 р. деканом агрономічного факультету плідно працює Анатолій Іванович Денисенко. В 1979 р. він із відзнакою закінчив Луганський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Вчений агроном». Працював учителем, агрономом дільничної бригади, науковим співробітником. У 1982 р. після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри ґрунтознавства і агрохімії, а після захисту 1986 р. кандидатської дисертації – доцентом цієї ж кафедри. З 1999 р. Анатолій Іванович очолює кафедру ґрунтознавства і агрохімії. Він є доктором філософії, почесним професором університету, відмінником аграрної освіти ІІІ ступеня. Є автором і співавтором двох монографій та 4 навчальних посібників, 140 наукових і методичних праць. Коло наукових інтересів Анатолія Івановича досить широке: від проблем родючості грунтів і живлення рослин до біологізації рослинництва в адаптивному землеробстві з метою виробництва екологічно-чистої продукції.

Діяльність факультету

За роки свого існування факультет підготував тисячі висококваліфікованих фахівців, вчених, що забезпечили грамотне, науково-обґрунтоване ведення сільськогосподарського виробництва в складних грунтово-кліматичних умовах Донбасу і багатьох інших регіонів України.

Факультет має великі науково-педагогічні традиції. Тут із самого початку склався потужний колектив професорів та викладачів, до складу якого ввійшло багато талановитих вчених-агрономів. Сьогодні на факультеті працюють 57 викладачів; у їх числі 9 докторів наук, професорів, 25 кандидатів наук, доцентів.

Створені всі умови для проведення досліджень по кількісній генетиці, морфології й анатомії рослин, підвищенню родючості ґрунтів Донбасу; змісту нітратів у продукції рослинництва; розробці способів і прийомів основного обробітку ґрунту, дослідженню і впровадженню у виробництво технологічних прийомів вирощування соняшника і кукурудзи і багатьом іншим напрямам наукової діяльності.

На кафедрах працюють студентські наукові кружки по генетиці, морфології і систематиці рослин, селекції зернобобових культур, ґрунтознавству й інші.

Результати науково-дослідних робіт обговорюються на наукових та міжнародних науково-практичних конференціях, у роботі яких беруть участь провідні вчені України й інших країн, публікуються у видаваних наукових збірниках і використовуються в навчальному процесі.

Велика робота проводиться вченими кафедр агрономічного факультету у співпраці з науковими установами Національної академії наук України та Української академії аграрних наук. Ці дослідження сприяють більш ефективному вирішенню таких проблем, як створення нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, розробка та впровадження систем захисту їх від хвороб, шкідників і бур'янів, пошук біологічних методів боротьби зі шкідниками, створення ресурсозберігальних технологій виробництва екологічно чистих продуктів рослинництва. По агрономічних науках розвивається найбільш плідне співробітництво університету з закордонними партнерами в роботі над міжнародними науково-дослідними і виробничими проектами.

Контактна інформація

Декан факультету — кандидат сільськогосподарських наук, доцент Анатолій Іванович Денисенко.

З питаннями звертайтеся за телефоном в Луганську: (0642) 96-76-94 (деканат агрономічного факультету), або за телефонами кафедр:

Кафедра ґрунтознавства і агрохімії 96-76-94 Денисенко Анатолій Іванович
Кафедра біології рослин 96-74-78 Соколов Іван Дмитрович
Кафедра землеробства та охорони навколишнього середовища
96-78-71 Драніщев Микола Іванович
Кафедра рослинництва 96-79-01 Ковтун Микола Васильович
Кафедра селекції та захисту рослин 96-79-01 Гелюх Володимир Миколаевич
Кафедра плодоовочівництва і лісівництва
96-74-64 Торба Анатолій Іванович