Факультети

Статус

Один з найстаріших вищих навчальних закладів України IV (вищого) рівня акредитації, що має давно сформовані традиції і великий досвід підготовки фахівців.

Факультети

Спеціальності

Агрономічний

- агрономія
- лісове і садово-паркове господарство

Ветеринарної медицини

- ветеринарна медицина

Біолого-технологічний

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Економічний

- менеджмент
- облік і аудит
- економіка підприємства
- економічна кібернетика
- фінанси і кредит
- маркетинг

Механізації сільського господарства

- процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

Будівельний факультет

- промислове і цивільне будівництво
- автомобільні дороги й аеродромиґ
- геодезія, картографія та землеустрій

Харчових технологій

- харчові технології та інженерія

- екологія, охорона навколишнього середовища та сбалансоване природокористування

Факультет гуманітарної освіти

Факультет громадських професій

алізована безупинна система підготовки фахівців, що включає доуніверситетську, університетську та післядипломну освіту. Здійснюється ступенева підготовка "молодший спеціаліст - бакалавр - спеціаліст - магістр".

Підготовка фахівців здійснюється денною, заочною і екстернатною формами навчання.

Структура
Університет є великим навчально-науково-виробничим комплексом. До складу комплекса входять:

-

10 факультетів з 53 кафедрами,

-

окремий факультет громадських професій, на якому функціонують 29 відділень гуманітарного, художнього та технічного напрямків і 15 спортивних секцій,

-

центр післядипломної та міжнародної освіти,

-

центр заочної та дистанційної освіти,

-

центр інформаційних технологій,

-

департамент ринку праці,

-

департамент міжнародного співробітництва,

-

підготовче відділення для іноземних громадян,

-

підготовче відділення для абітурієнтів,

-

аспірантура за 17 спеціальностям,

-

25 навчально-науково-дослідні лабораторії,

-

студія з поглибленого вивчання іноземних мов "Діалог",

-

навчально-науково-виробничий аграрний комплекс ЛНАУ "Колос"

Факультети та спеціальностіСклад професорів та викладачів

В університеті працює більш ніж 550 висококваліфікованих викладачів. З них 80% мають вчені ступені і звання.