Бібліотека

Рекомендованный список литературы по дисциплине Университетское образование и Болонский процесс

Рекомендованный список литературы Система земледелия No-till

Рекомендованный список литературы по дисциплине Менеджмент

Рекомендованный список литературы по дисциплине Почвоведение

Рекомендованный список литературы по дисциплине Право

Рекомендованный список литературы по дисциплине Защита с/х растений

Рекомендованный список литературы по дисциплине Селекция

Рекомендованный список литературы по дисциплине Удобрения

Проблемы Высшей школы

Указатель новых поступлений

Указатель новых поступлений

Ценная и редкая книга в фондах аграрных библиотек Луганской области

К 25 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Історія

Історія бібліотеки розпочалася разом з історією нашого університету в 1921 році. Заснована як бібліотека рільничого технікуму (нині бібліотека Луганського національного аграрного університету). Назва бібліотеки змінювалась відповідно до змін назви університету.

Першим керівником бібліотеки була А.П. Дикая-Ковальова, а з 1933 року і до 1970 року її очолював Д.С. Пархоменко, який вніс великий вклад в розвиток бібліотеки.

У 1983 році бібліотека була призначена методичним центром для сільськогосподарських бібліотек Луганщини.

З квітня 1985 р. до сьогодення колектив бібліотеки очолює директор Фесечко В.М.

До 1998 року бібліотека мала два абонементи, два читальних зала та книгосховище у старому приміщенні, що не відповідало потребам користувачів бібліотеки, кількість яких дедалі зростала відповідно до збільшення контингенту студентів і викладачів університету.

Сьогодні бібліотека – це важливий інформаційний і культурний центр університету, який забезпечує бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування навчального, наукового і виховного процесів університету.

Загальна площа, яку займає бібліотека, складає більш 1500 м2. У структурі бібліотеки: відділи обслуговування та книгосховища, комплектування і наукової обробки літератури, інформаційно-бібліографічний, науково-методичної та культурно-просвітницької роботи, сектор автоматизації і впровадження новітніх технологій.

Бібліотечний фонд

Загальний фонд бібліотеки складає 408587 примірників, в т.ч. 213612 примірників навчальної літератури та 61216 екз. наукової літератури. Обмінний фонд - 395 примірників.


Бібліотечний фонд багатогалузевий. Комплектується літературою з питань аграрного виробництва, механізації агрокомплексу, зообіотехнологіі, ветеринарної медицини, бухгалтерського обліку та аудиту, менеджменту, фінансів, економічної кібернетики, промислового і цивільного будівництва, землеустрою та кадастру, харчових технологій та ін.


Електронний каталог ведеться з 2003 року і налічує больш 100 тис. записів.


Відділ обслуговування та книгосховища


Завідуюча відділом: Усенко Валентина Федорівна


Структура відділу:


Абонемент навчальної літератури.

Абонемент наукової літератури та книгосховища.

Абонемент будівельного факультету.

Абонемент ветеринарного і зообіотехнологічного факультетів.

Абонемент художньої літератури.

Сектор читальних залів.


Основні напрямки роботи абонементів відділу обслуговування та книгосховища.


Формують фонди згідно з навчальними планами та інформаційним вимогам читачів.

Організовують бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів; групову та індивідуальну видачу документів з фонду бібліотеки у тимчасове користування безкоштовно на термін:


- Навчальна література - на семестр,

- Наукова література - на 2 тижні,

- Художня література - на 2 тижні.


Здійснюють контроль за термінами повернення літератури читачами, організовують роботу з попередження читацької заборгованості; 
Оформляють і видають читацькі квитки.


Абонемент навчальної літератури

Розташований на 2 поверсі ветеринарного факультету.

Графік роботи: з 9 до 17 годин.

Субота з 8 до 16 годин.

Вихідний - неділя.


Абонемент будівельного факультету

Розташований на 5 поверсі будівельного корпусу, кім. 501.

Графік роботи: з 9 до 16 години 30 хв.

Вихідний - субота, неділя.


Абонемент ветеринарного і зообіотехнологічного факультетів

Розташований в будівлі 2 гуртожитки на 1 поверсі.

Графік роботи: з 9 до 16 години 30 хв.

Вихідний - субота, неділя.


Абонемент наукової літератури та книгосховища

Розташований в будівлі бібліотеки на 1 поверсі.

Графік роботи: з 9 до 17 годин.

Субота з 8 до 16 годин.

Вихідний - неділя.


Абонемент художньої літератури


Розташований в будівлі будівельного факультету на 2 поверсі, кім. 210

Графік роботи: з 9 до 16 години 30 хв.

Вихідний - субота, неділя.


Сектор читальних залів


Читачів обслуговують чотири читальних зали:


- Читальний зал № 1
- зал універсальної літератури, знаходиться в будівлі ветеринарного факультету на 2 поверсі.


Графік роботи: з 8 до 19 годин.

Субота з 8 до 16 годин.

Вихідний - неділя.


- Читальний зал № 2
- зал економічної літератури, знаходиться у будинку головного корпусу на 2 поверсі.


Графік роботи: з 8 до 16 годин 30 хв.

Вихідний: субота, неділя.


- Читальний зал ветеринарного і зообіотехнологічного факультетів, знаходиться в будівлі гуртожитку № 2 на 1 поверсі.


Графік роботи: з 8 до 16 годин 30 хв.

Вихідний: субота, неділя.


- Читальний зал будівельного факультету, знаходиться в будівлі будівельного корпусу на 5 поверсі.


Графік роботи: з 8 до 16 годин 30 хв.

Вихідний: субота, неділя.


Читальні зали:


- Обслуговують всі категорії читачів університету, а також сторонніх університетові, 

- Інформують читачів про склад фондів за допомогою книжкових виставок, переглядів,


- Ведуть картотеки періодики з метою впорядкування та якісного обслуговування читачів,


- Створюють електронний каталог на фонд читального залу,


- Надають платні послуги, тобто видають документи на «Нічний абонемент». 

- Проводять виховну роботу з читачами з бережного ставлення до книги, своєчасному поверненню літератури і відповідальності за її збереження.


Довідково-бібліографічний відділ

Зав. відділом Ріблова Ніна Анатоліївна


Довідково-бібліографічний відділ виконує наступні завдання бібліотеки:

- інформує користувачів за напрямами їх наукових запитів;

- виконує бібліографічні довідки підвищеної складності;

- надає консультаційну допомогу читачам у пошуку джерел інформації;

- консультує читачів щодо оформлення бібліографії до наукових праць, дипломів, курсових робіт;

- організовує виставки нових надходжень, проводить «Дні інформації»; «Дні періодики»; «Дні спеціаліста»; «Дні кафедри»; «Дні дипломника»; тематичні перегляди та ін.;

- поповнює бази даних електронного каталогу;

- веде систематичну картотеку статей та картотеку наукових праць працівників університету;

- має фонд довідкової літератури;

- готує та складає бібліографічні покажчики.


Сектор автоматизації і впровадження новітніх технологій

Зав. сектором Коваленко Ганна Йосипівна

Сектор надає доступ до:

-  Інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

-  Фонду мультимедійних джерел на компакт-дисках;

-  Електронного каталогу;

-  Повнотекстових БД.


Сектор здійснює:

-  Технічну підтримку комп’ютерного парку і локальної мережі бібліотеки;

-  Оновлення і підтримку програмного забезпечення «ІРБІС»;

-   Навчання працівників бібліотеки роботі на комп’ютері і в Інтернет;

-   Методичну допомогу бібліотекам технікумів ЛНАУ з питань комп’ютеризації бібліотечних процесів.

Відділ науково-методичної та культурно-просвітницької роботи


Основним завданням відділу є науково-методичне та координаційне керівництво відділами бібліотеки ЛНАУ, а також обласним об'єднанням аграрних бібліотек, організація просвітницької роботи на допомогу виховному процесу у ВНЗ. 

В
ідділ науково-методичної та культурно-просвітницької роботи:


1. Вивчає стан бібліотечної справи в Україні і в світі, бере участь у формуванні регіональної бібліотечної політики; організує:


- Вивчення і поширення передових форм і методів роботи бібліотек;


- Проведення соціологічних досліджень для вивчення читачів, їх інформаційних потреб і запитів;


- Заходи з підвищення кваліфікації для співробітників бібліотеки ЛНАУ і бібліотек об'єднання;


- Проведення масових заходів зі студентською молоддю вузу;


- Оформлення і презентації книжкових виставок;


- Рекламну діяльність бібліотеки.


2. Аналізує:


- Інформаційні та статистичні дані роботи відділів бібліотек;


- Роботу бібліотек методичного об'єднання на підставі планів і звітів, надає рекомендації щодо поліпшення роботи;


- Анкети для соціологічних досліджень у рамках бібліотеки і в рамках обласного та зонального об'єднань вузівських бібліотек.


3. Координує та кооперує діяльність бібліотеки в рамках вузівського об'єднання, методичного об'єднання аграрних бібліотек області, а також з бібліотеками інших систем і відомств.


4. Розробляє методичні матеріали, організаційно-регламентуючу документацію.


5. Надає методичну, практичну і консультативну допомогу.


6. Формує підсобний фонд літератури з бібліотечної справи.

Відділ комплектування та наукової обробки документів

Зав. відділу Сокирка Ольга Порфиріївна


Основні напрями роботи відділу:

-  забезпечення комплектування фонду бібліотеки відповідно профілю ВНЗ та інформаційним потребам користувачів;

-  проведення обліку документів, які надходять та вибувають з фонду бібліотеки;

- впровадження інноваційних бібліотечних і комп’ютерних технологій

- вивчає інформаційні потреби читачів, ефективність використання фондів бібліотеки та аналізує забезпеченість студентів підручниками і навчальними посібниками;

- проведення наукової обробки документів: каталогізація фонду, повний бібліографічний опис документів;

-  організація довідково-пошукового апарату;

-  створення електронного каталогу документів та ведення системи карткових

каталогів;


Відділ знаходиться на 1 поверсі корпуса ветеринарної медицини,

працює з 8 до 16.30 годин,

вихідні дні – субота, неділя.


Колектив бібліотеки

Успіхи бібліотеки – заслуга дружного, працьовитого колективу, який зберігає і примножує традиції.

Сьогодні штат бібліотеки – 40 чол. В колективі працює чимало самовідданих ентузіастів, справжніх знавців книг. Серед них багато ветеранів. Свій великий досвід і знання вони передають молодій зміні. Це – зав. відділами Ткачова Н.М.,  Усенко В.Ф., Гаврилова Т.Т., Ріблова Н.А., головні бібліотекарі Ярковенко О.М., Івлева Л.А., провідні бібліотекарі Лущенко Г.І., Ксенофонтова Н.Ю., Микитюк Н.А., Колесник Л.І., Овчаренко Н.В., зав. секторами Посохова Л.А., Стрілець Л.Я., Башкірова Н.Ф., Муцула Л.І.

Сьогодні поруч з ветеранами працює енергійна, талановита, ініціативна молодь, яка своєю цілеспрямованістю, завзятістю примножує традиції і успішно крокує вперед. Серед них зав. відділом Сокирка О.П., головний бібліотекар Коваленко Г.Й., провідний бібліотекар Нехаєва І.С., бібліотекарі І категорії Синегубка І.В., Гладкова В.Ю., Нємчинова Г.М. та інші.

Своє майбутнє колектив бібліотеки пов’язує із подальшим впровадженням новітніх інформаційних технологій та повною автоматизацією усіх бібліотечно-бібліографічних процесів.

Передбачається створення електронної бібліотеки, формування фонду електронних носіїв інформації, участь у корпоративній діяльності бібліотек регіону і сільськогосподарських бібліотек України.

За 90 років свого існування бібліотека пройшла шлях від маленької установи до сучасного інформаційного та культурного центру університету. Вона увійшла в ХХІ сторіччя з великим практичним досвідом, який дозволить поєднати традиційні та новітні інформаційні технології в обслуговуванні своїх користувачів і вийти за рамки традиційних уявлень про послуги бібліотеки.