Ректор

ТКАЧЕНКО Валентина Григорівна

Ректор Луганського національного аграрного університету

Доктор економічних наук, професор,член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік Академії економічних наук України, академік Академії гуманітарних наук Росії, академік Міжнародної академії науки і практики організації виробництва, заслужений працівник народної освіти України.


Ткаченко Валентина Григорівна народилась 13 грудня 1949 р. у м. Лу­ганську.

Викладацьку діяльність розпочала після закінчення Ленінградського державного університету в 1974 р. Пройшла шлях від асистента кафед­ри економічної теорії та маркетингу до професора. Посаду ректора Лу­ганського національного аграрного університету обіймає з 1996 р. В. Г. Ткаченко докладає багато зусиль до підвищення якості підготовки спеціалістів, зміцнення кадрового складу, розвитку матеріальної бази, концентрації наукових сил ВНЗ на актуальних проблемах регіону. За період роботи В. Г. Ткаченко на посаді ректора в університеті відкрито нові спеціальності й магістратуру; вшестеро збільшено кількість сту­дентів; постійно розширюються міжнародні зв'язки, підвищується ефек­тивність наукових досліджень і вдосконалюється навчально-методична і виховна робота. Указом Президента України від 26 лютого 2002 р. №178/2002 Луганському державному аграрному університету надано статус національного.

Під керівництвом Валентини Ткаченко вперше на сході України створе­но наукову школу, яка досліджує шляхи модернізації економічного ме­ханізму господарювання в аграрному секторі економіки. Наукова діяльність ректора В. Г. Ткаченко зосереджена на проблемах реформуван­ня агропромислового комплексу, вдосконалення податкової системи і цінового паритету в АПК України, питаннях малого підприємництва, соціально-економічних проблемах Донбасу, пошуках внутрішніх джерел інвестиційної діяльності Сходу України. Серед вихованців Валентини Гри­горівни — 3 доктори і 48 кандидатів наук. Вона є автором понад 270 нау­кових робіт, зокрема 49 монографій, навчальних посібників, брошур.

Окрім напруженої науково-дослідної роботи Валентина Григорівна займає активну громадську позицію. Вона депутат Луганської обласної ради. Працюючи головою постійної комісії Обласної ради з питання аг­ропромислового комплексу, земельних відношень та соціального роз­витку села, Валентина Ткаченко робить значний внесок у практику роз­витку аграрної галузі Луганської області; зокрема, вона взяла активну участь у розробці системи ведення агропромислового виробництва Лу­ганської області в 1994–2005 роках, Програми розвитку аграрного сек-тора області до 2011 року, програми соціально-економічного роз­витку Луганської області на період до 2015 року.

За вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу Ук­раїни Валентину Григорівну нагороджено орденом «Знак Пошани», знаком «Відмінник освіти України», орденом міжнародної кадрової академії «За розвиток науки й освіти», медалями «Ветеран праці», «10 років незалежності». За особистий внесок у відродження духовності, національної науки і культури її удостоєно нагороди «Свята Софія», ор­дена «За заслуги» ІІІ ступеня, медалі Бориса Грінченка «За особистий внесок у розвиток науки, виховання майбутнього покоління, бага­торічну плідну наукову і громадську діяльність», Почесної грамоти Вер­ховної Ради України, ордена Княгині Ольги III ступеня. Валентину Гри­горівну відзначено в рейтингу «Лідер агропромислового комплексу», вона є лауреатом міжнародної нагороди «За прагнення високої якості у відповідності з Європейським стандартом», почесної відзнаки дер­жавної служби зайнятості України за багаторічну та плідну співпрацю в організації і проведенні ярмарків вакансій з метою сприяння ефек­тивній зайнятості молоді.